Politibil

Flere betjente til Odder

17. december 2020

Tirsdag aften blev der indgået en ny flerårsaftale for politiet, og i den aftale er der blandt andet en pose penge til at styrke politiets tilstedeværelse i Odder.

Blandt de mange nye tiltag er blandt andet en styrkelse af nærpolitiet i Odder, som ligger i Østjyllands politikreds. 

”Det er rigtig positivt, at det lokale politiarbejde bliver prioriteret, så vi kan komme endnu tættere på borgerne. I Østjylland bliver nærpolitiet i Odder styrket med flere betjente og længere åbningstider, men hvordan det helt konkret skal udmøntes er endnu for tidligt at sige. Vi skal nu i gang med at drøfte mulighederne med medarbejderne, kommunen og andre relevante parter, ” siger politidirektør Kirsten Dyrman Nielsen. 

I det hele taget er der mange nye ting i aftalen, som Kirsten Dyrman Nielsen glæder sig til.

”Jeg synes, der er mange spændende tiltag, som vi i Østjylland hilser velkommen. Vi arbejder hver dag for at blive bedre og på at øge trygheden for borgerne, og nu får vi nogle nye muligheder, som vi ser frem til at arbejde med lokalt, ” siger hun.