Hænder med maling på

Flere muligheder for kreative børn og unge

11. marts 2019

Der skal være flere muligheder for, at børn og unge kan udfolde deres kreativitet i Odder Kommune. Derfor indleder Odder Kommune nu en proces, hvor alle inviteres med til at skabe rammerne om en kreativ skole.

- Vi skal have alle ideer og visioner i spil, så vi kan skabe muligheder for kreative fritidsaktiviteter for børn og unge. Det skal være et supplement til alle de gode fritidsaktiviteter, der allerede findes eksempelvis inden for idræt og bevægelse. Nu indleder vi en demokratisk, åben og inddragende proces, og jeg håber, at mange vil være med, siger formanden for kommunens Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalg Lone Jacobi (A).

Hun tilføjer, at hverken placering, indhold eller betegnelsen "kreativ skole" er fastlagt endnu. Det kan sagtens være, at der ikke bliver tale om en fast placering, og det bliver i hvert fald ikke en "skole" i almindelig forstand.

De overordnede rammer
Odder Byråd har besluttet, at det kreative fritidstilbud skal være kommunalt medfinansieret. Tilbuddet skal være åbent for alle børn og unge i alderen 6-25 år og være tilgængeligt for alle på sammenlignelige vilkår som øvrige fritidstilbud i Odder Kommune.

Der er årligt afsat 300.000 kr. til det nye fritidstilbud til bl.a. lokaleleje, materialer og tilskud til selve aktiviteterne.

Byrådet har også besluttet, at det nye fritidstilbud ikke skal etableres som et kommunalt tilbud, som vi kender det fra fx Musikskolen eller Kulturskoler i andre kommuner. Den kreative skole skal udvikles og drives med inspiration fra andelstankegangen, hvor hvert hoved har en stemme og slutresultatet er derfor ikke kendt eller defineret på forhånd, da det er op til de deltagende parter at beslutte, hvad der skal tilbydes af aktiviteter og hvordan det skal drives.

Weekendseminar for alle interesserede
For at få processen sat godt i gang holder Odder Kommune et weekendseminar på og i samarbejde med Eriksminde Efterskole i weekenden d. 11-12 maj 2019 fra lørdag kl. 9.00 - 19.00 og igen fra søndag fra kl. 9.00 - 16.00.

På seminariet kan alle interesserede deltage herunder fremtidige brugere, forældre, potentielle bidragydere, kulturinstitutioner, kunstnere, erhvervsliv m.m. I løbet af de to dage skal de sammen udvikle ideer og forslag til, hvad en kommende Kreativ Skole skal indeholde. Tilmelding til weekendseminaret åbner i april og annonceres på Odder.dk og andre medier.