Odder Kommunes byvåben

Flere parkeringspladser på vej

05. februar 2019

Der er brug for flere parkeringspladser i midtbyen, og derfor har byrådet besluttet at give en anlægsbevilling på 780.000 kr. til at etablere nye parkeringspladser. Pladserne finansieres af parkeringsfondens midler. 

Parkeringsfonden er finansieret af indbetalinger fra borgere, der har fået dispensation fra bestemmelserne om parkeringsarealer på egen grund mod at indbetale til fonden. 

På parkeringspladsen mellem Rathlousgade og Gersdorffsgade blev der etableret 69 pladser i 2005, og der er 15,5 ledige parkeringspladser. For at kunne imødekomme fremtidige ønsker om køb af parkeringspladser i midtbyen har byrådet godkendt, at arealet ved Mejerivej 3, hvor der for år tilbage blev revet en ejendom ned, anlægges 12 offentlige parkeringspladser.

I parkeringsfonden er der pr. 31. december 2018 i alt indbetalt 1.106.837,62 kr.

Parkeringen etableres med asfaltbelægning til en pris af 780.000 kr.

Se placeringen af parkeringspladsen

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs dagsorden/referatet fra byrådsmødet