Saksild fra drone

Flere projekter styrker trafiksikkerheden

05. februar 2019

Byrådet har afsat 1,2 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2019 til realisering af trafiksikkerhedsprojekter på gennemfartsveje i landsbyer og mindre bysamfund. 

I 2018 blev projekter udført på Horsensvej i Ørting, samt på Landevejen i Hundslund. Projekterne blev dyrere end forventet, og der var således en merudgift på 250.000 kr. Det skyldtes høje licitationspriser, forurenet jord, udskiftning af blød bund, merudgifter til opbrydning af eksisterende asfaltopbygning, ekstra udgifter til vejmarkering og skiltning.

Byrådet har besluttet at følgende projekter skal etableres i 2019.

Saksild by:     
Østlig byport synliggøres                              
Markant byport i vest                                  
Krydsningspunkt i midt af by                       

Rørth by:       
Opsætning af ”Din Fart” i begge ender 

Lokalrådet for Saksild og Rørth bliver inviteret med i den videre proces.

I budgetaftalen for 2019 er der ud over de 1,2 mio. kr. i 2019 også afsat 1,2 mio. kr. i overslagsårene 2020 og 2021, til realisering af projekterne; trafiksikring af gennemfartsveje i 5 byer.

Se det arkiverede byrådsmøde

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs dagsorden/referatet fra byrådsmødet

Baggrund

Miljø- og Teknikudvalget besluttede i 2017, at der skal særligt fokus på hastigheder ved bygennemfarter i landsbyer og mindre bysamfund. Det drejer sig om de tidligere amtsveje i Fillerup, Hov, Hundslund, Rørth, Saksild, Torrild og Ørting.

COWI har efterfølgende udarbejdet en trafiksikkerhedsinspektion samt løsningforslag for gennemfartsvejene. Denne rapport tog Miljø- og Teknikudvalget på møde den 20. august 2017 til efterretning.

Det blev på møde den 16. januar 2018 i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget besluttet, hvorledes lokalrådene skal inddrages i processen.

Der blev ligeledes besluttet, at udvalget er indstillet på at gennemføre den samlede plan i henhold til rapporten fra COWI.

I 2018 blev projekter udført på Horsensvej i Ørting, samt på Landevejen i Hundslund.

Projekterne vælges efter ”mest effekt pr. kr.” Se prioriteringsskemaet