byråd

Flertal for støtte til Odder IGF Fodbold

06. november 2018

Odder IGF Fodbold har, som følge af likviditetsproblemer, søgt om en kommunegaranti for en midlertidig kassekredit på 750.000 kr. 

Byrådet diskuterede sagen på byrådsmødet i mandags, hvor er flertal stemte for at give garantien, mens John Rosenhøj fra Dansk Folkeparti stemte nej. Det gjorde han med den begrundelse, at han ikke kunne stemme for, fordi 35 pct. af samtlige udgifter i klubben går til voksne mennesker over 18 år. 

Flertallet besluttede samtidig, at borgmester og kommunaldirektør skal gå i dialog med bestyrelsen for Odder IGF Fodbold.

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs dagsordenen for byrådsmødet

Uddrag af debatten

John Rosenhøj (O)
Odder IGF er et fyrtårn for Odder Kommune. Det har det altid været. Desværre har det udviklet sig i en uheldig retning. Det er eliten på bekostning af bredden – og elite kan man vel ikke kalde 2. division. Mit indtryk er, at det er den del, der har tabt de her penge. Jeg kan ikke støtte ansøgningen af den grund, at bredden sulter til fordel for ingenting.

Niels Rosenberg (C)
Vi kan godt støtte det. Det er en klub med over 1000 medlemmer, og det vil være synd at nedlægge den. Men jeg vil sige, at Odder Byråd skal passe på, at der ikke er en hel masse andre klubber, som også har underskud vi skal dække. Dette er yderste konsekvens.

Marianne Hundebøll (F)
Jeg bakker op, og det er godt med en dialog med klubben. Det er ikke en udvikling, der kan fortsætte, men de har nogle gode forklaringer på, hvorfor de sidder, som de sidder. Vi har en stor breddeklub, og det er vigtigt, at der er nogle rollemodeller, når man er lille pige eller dreng, der spiller fodbold.

Rie Ramsdal (A)
Det er ikke kun eliten, men også bredden Odder IGF gør noget for. Der bliver gjrot en kæmpe indsat helt ned på børneniveau.

Leif Gjørtz Christensen (Ø)
Vi kan tiltræde indstillingen, og vi har stor respekt for de frivillige, der løfter denne opgave og skaber sociale kapital for børn og voksne i kommunen.

Lone Riis (V)
Det er et fyrtårn i Odder. Det er en af de største klubben i Jylland. Vi skal være med til at støtte klubben.

Martin Mikkelsen (C) deltog ikke i behandlingen af sagen, da han blev erklæret inhabil, idet han sidder i Odder IGF’s bestyrelse.

Baggrund for sagen

  • Odder IGF Fodbold ansøger om kommunegaranti for en kassekredit på 750.000 kr. Kommunegarantien og kassekreditten nedskrives med 150.000 kr. årligt i perioden 2019 – 2023.
  • Grundet svigtende indtægter har Odder IGF Fodbold desværre oparbejdet en gæld, hvilket nødvendiggør behov for en midlertidig større kassekredit for at kunne imødegå de aktuelle likviditetsudfordringer.
  • Odder IGF Fodbold har iværksat en række tiltag for at nedbringe gælden over en forholdsvis kort årrække. Initiativerne er beskrevet i den vedhæftede ansøgning.
  • Regnskabsresultatet for 2016/2017 udviste et underskud på 946.846 kr.
  • Regnskabsresultatet for 2017/2018 udviste et underskud på 129.237 kr.
  • Budgettet for 2018/2019 udviser et overskud på 206.000 kr.