Byrådspolitikere i sal

Flertal stemte mod borgerdrevet forslag

03. september 2019

Borgerforslaget var stillet af Thomas Jørgensen og gik på at spærre for gennemgående tung trafik på Vestermarken for at gøre vejen mere sikker.

Forslaget har fået mere end 358 stemmer, og derfor skal byrådet tage det med på dagsordenen. Forslaget var første gang på byrådsmødet i juni, hvor det blev sendt videre til Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget og senere Økonomi- og Erhvervsudvalget og derefter tilbage til byrådet.

Læs mere om borgerdrevne forslag.

Forvaltningen har arbejdet med forslaget og vurderet, at der ikke skal skiltes med lastbilkørsel forbudt på Vestermarken, og at det ikke kan anbefales, at der i stedet etableres tunneler under Vestermarken.

Begrundelserne er bl.a.:

  • Overgange på Vestermarken bliver i sommeren 2019 opgraderet for de bløde trafikanter.
  • Vestermarken er klassificeret som en sekundær trafikvej i kommunens vejklasseplan. Det er ikke en boligvej – men en fordelingsvej, hvor der må forventes en del trafik, herunder tung trafik.
  • Vestermarken er en bred vej - bygget til tung trafik - uden indkørsler til private ejendomme, og er udstyret med dobbeltrettet cykel/gangsti og hævede flader ved krydsninger (med 40 km/t). De hævede flader bliver i sommeren 2019 renoveret (fladerne bliver mere markante) og der kommer fodgængerfelter med torontobelysning (gulblinkende lysmaster)
  • Der er ikke registreret uheld i 2012-2018.
  • Trafiktællinger fra 2017 viser følgende vedrørende tung trafik:
    Vestermarken ud for Høghus: Årsdøgntrafik er 1232 og 7,5 % er tunge køretøjer – hovedsagligt trafik til byggeområderne i Vesterhåb m.v.
    Vestermarken ud for Vestskolen: Årsdøgntrafik er 2359. Den større årsdøgntrafik skyldes trafik mellem Vesterhåb og Vennelundsvej) og kun 4,9 % er tung trafik.
  • Et evt. forbud mod lastbilkørsel vil ikke hindre ærindekørslen til området, herunder renovation, varekørsel mm.

Der var 15 stemmer for forvaltningens indstilling om at afvise forslaget, mens to stemte imod. Venstre, Socialdemokraterne, Konservative, Radikale og Dansk Folkepart stemte for at afvise forslaget, mens SF og Enhedslisten stemte imod at afvise forslaget.

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV.

Logo for Odder NetTV

Læs dagsorden/referatet fra byrådsmødet

Uddrag af politikernes indlæg

 

Ole Lyngby Pedersen (V):
- Det borgerdrevne forslag går på, hvordan man kan sikre Vestermarken endnu mere og evt. afskære den tunge trafik. Vi har set på tallene, og det er omkring 7 pct. af al trafikken, der er tung trafik. Der henvises i rundkørslen ved Snærildvej til, at den tunge trafik skal køre mod Balle. I sommer er der lavet Torontolys, fodgængerfelter og hævede flader. Det var der ikke dengang forslaget kom, og det, mener vi, gør, at vejen er sikret så meget som muligt.

Marianne Hundebøll (SF)
- Der er en borger, der har stillet et forslag og mange har skrevet under. Det er rigtigt, at Vestermarken ikke er en boligvej, men der bor mange lige omkring. Når vi kan se, at der ikke er mere tung trafik, end tallene viser, vil det ikke gøre så meget, hvis vi prøvede at imødekomme forslaget. Det vil ikke betyde, at andre bliver belastede af trafikken, så vi synes, at vi skal komme forslaget imøde.

Kresten Bjerre (B)
- Der ærgrer mig, at jeg ikke kan gå ind for forslaget, for jer ser gerne borgerforslag fremmet. Men jeg kan ikke gå ind for det. Det er en fordelingsvej, hvor der er en del trafik, men en begrænset tung trafik. Med de tiltag, der er gennemført her i sommer, mener jeg, at den nuværende klassificering kan fastholdes.

Leif Gjørtz Christensen (Ø)
- Vi har fået en henvendelse fra en stor gruppe bekymrede borgere over sammenblanding af tung trafik og skolevej. Det er klart, at der kan være tung trafik ved byggeri og lignende, men den øvrige trafik har ikke noget ærinde her, og derfor kunne vi godt overveje nogle smartere tiltag og eksempelvis stoppe for kørsel på bestemte tidspunkter. Jeg er på linje med SF og vil gerne imødekomme forslaget for borgeren.

John Rosenhøj (O)
- Da jeg først hørte forslaget, var jeg meget stemt for det, men jeg har prøvet at vurdere det nøgternt. Kernen er, at det ikke er en skolevej, men en omfartsvej. Det er desuden næsten umuligt eksempelvis at ændre på gps-signalerne, så den tunge trafik køre andre veje. Det, vi kan gøre, er at bevilge en omfartsvej, så Grobshulevej ikke er en luksusvej for lastbiler, men bliver forbundet i begge ender. Men borgerforslaget har ikke været forgæves, for nu er der kommet turbo på i forhold til at få lavet hævede flader og Torontolys. Forslaget har ikke været spildt, selv om jeg stemmer for, at vi afviser forslaget.

Martin Mikkelsen (C)
- Det er træls, at vi også stemmer imod det første borgerforslag. Helst ville vi forbinde Ballevej med Grobshulevej, men det er lige nu ikke realistisk at finde budgettering til det. Men når det er sagt, så er der kommet en opgradering af overgange på Vestermarksvej, og det må forventes, at den tunge trafik falder, når byggeriet mindskes ved Bendixminde. Selv om vi stemmer imod, vil vi stadig være opmærksomme på trafikken i området i årene fremover.

Forslaget

Det borgerdrevne forslag var stillet af Thomas Jørgensen med følgende ordlyd:

Spærring for gennemgående tung trafik på Vestermarken

Der bør spærres for gennemgående tung trafik på Vestermarken. Det vil gøre cykel- eller gåturen for de mange skoleelever og andre personer, der hver dag krydser Vestermarken, mere sikker.

De køretøjer, som kører mod Odder ad Grobshulevej, ledes via Vestermarken af deres navigationsanlæg. Det gælder også den tunge trafik, som skal til industrikvarteret omkring Ballevej og Skovdalsvej. Ved at spærre for tung trafik på Vestermarken, tvinges lastbilerne til at køre via Balle og ned af Ballevej, som før Vestermarken blev åbnet.

Hvis man virkelig vil lede lastbilerne ad Vestermarken, så må det være på sin plads med en eller flere tunneler under vejen, som på Vennelundsvej mellem Vestskolen afd. Vestermarken og Børnehaven Gaia/Troldhøj. Når området omkring Bendixminde udbygges, bliver det endnu mere presserende at få gjort noget ved sagen, da det må antages, at der kommer endnu mere trafik på Vestermarken, og endnu flere skolebørn, som dagligt skal krydse pågældende vej.