Byrådssalen med politikere

Flertal vedtog budget 2020

01. november 2019

Til byrådsmødet torsdag den 31. oktober skulle byrådsmedlemmerne 2. behandle Odder Kommunes budget 2020-2023. Et flertal på 11 bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti vedtog budgettet. Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten stemte imod. 

Læs budgetaftalen 2020. 

Socialdemokratiet præsenterede et andet budgetforslag, som blev nedstemt af resten af byrådsmedlemmerne. Læs Socialdemokratiets ændringsforslag til budget 2020-2020. 

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV, og du kan læse dagsordenen/referatet her. Du kan læse meget mere om budget 2020 her.

Logo for Odder NetTV

Uddrag af politikernes indlæg

Til budgetmødet er rækkefølgen for talerne opdelt efter, hvor mange stemmer partierne har fået ved seneste valg. Det parti, der har fået flest stemmer, begynder.

Lone Riis (V)

- Vi havde gerne set, at flere partier var med, men det blev sådan, at Venstre sammen med Radikale Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti indgik en ansvarlig budgetaftale. Vi svæver ikke på nogen økonomisk lyserød sky i Odder Kommune. Derfor er det nødvendigt at fastholde arbejdet med effektiviseringerne.

Lone Jakobi (A)

- Socialdemokratier er ikke med i budgetforliget for 2020. Det er vi hverken tilfredse eller tilpasse med, for vi vil helst være med i budgettet og sikre, at den politik vi arbejder for bliver gennemført. Hos os er der ikke tvivl om, at det område, der trænger mest, er børnene og de unge. Derfor har vi fremsat et forslag, hvor vi stopper besparelserne på 0-15 års området, og desuden investerer mere i det grønne område.

Niels Rosenberg (C)

- Det er vigtigt for os, at vi holder skatten i ro og ikke låner penge. Socialdemokratiet har foreslået, at der ikke skal være hverdagseffektiviseringer på børneområdet, og der siger jeg bare, hvorfor er det lige det område, der skal fritages og ikke f.eks. de ældre?

Ditte-Marie Thejsen (Ø)

- Vi er endnu engang ikke med i budgetforliget. Vi vil noget andet og mere for Odder Kommune, og vi er kede af, at I andre ikke vil være med. Der skal ske noget nyt. Denne forhandling er første gang, hvor borgmesteren ikke har virket interesseret i at lytte til det, vi kom med. Vi står nu med et budget, hvor alt er ved det gamle. Vi skal effektivisere, og det skal vi hele vejen rundt, og det er det nemmeste for politikerne.

John Rosenhøj (O)

- Dansk Folkepartis tilgang til budgettet er, at vi har noget, der er ”need to have” og noget er er ”nice to have”. Det betyder, at vi går ind for at styrke kernevelfærden som er ”need to have”, mens ”nice to have” er det, vi kan drømme om. Det jeg er allermest glad for i budgettet er, at det ikke bliver optaget lån op nu og i de kommende år.

Kresten Bjerre (B)

- Der er afsat penge til tre radikale mærkesager i budgettet. Det er grøn omstilling, udvikling af midtbyen og en økonomisk håndsrækning til skolerne. I forbindelse med aftalen nedsætter vi også et nyt klimaudvalg, som skal komme med forslag og initiativer til en mere grøn og bæredygtig udvikling i Odder Kommune, og jeg er stolt over at blive formand for det udvalg.

Marianne Hundebøll (F)

- Jeg vil ikke nævne alt det, jeg er enig med i budgettet, for der er meget, men jeg ville gerne have haft en anden tilgang til økonomien og en anden metode. Der er ikke flere lavthængende frugter at hente ved hverdagseffektiviseringer, og der synes jeg, at vi burde foretage nogle politiske prioriteringer i stedet for at sende effektiviseringerne ud til kommunens afdelinger og vaske vores hænder.