stemmeboks

Flertal vil beholde valgsteder

08. oktober 2019

Et forslag fra forvaltningen om at skære i antallet af valgsteder blev nedstemt mandag aften til byrådsmødet. Der var otte byrådsmedlemmer, der stemte for (Socialdemokratiet, Enhedslisten og Konservative) og ni, der steme imod (Venstre, Radikale og SF).

Baggrunden for forslaget er, at kommunerne skal implementere et nyt valgsystem, der understøtter en digital løsning på afstemningsstederne. For at imødekomme at samtlige afstemningssteder kan digitaliseres fremsatte forvaltningen et forslag om at reducere antallet af afstemningssteder fra 10 til 4-5.

Det nye løsning bliver mere effektiv og brugervenlig, kan fjerne nogle fejl og giver mulighed for digitale valglister. Implementeringen kræver dog, at afstemningsstederne anskaffer bærbare pc’er, trådløse printere, trådløse netværk m.m. Det vil koste fra 17.000 til 32.000 kr. alt efter størrelsen af afstemningsstedet. Samtidig bliver der brug for IT-support på afstemningsstedet. 

Du kan læse dagsordenen/referatet til byrådsmødet på Odder.dk. Du kan også se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV, hvor valgstederne er på som punkt 17.

Logo for Odder NetTV

Uddrag af politikernes indlæg

Lone Riis (V)
- Venstre går ikke ind for at nedlægge de små valgsteder. Vi har hørt argumenterne fra lokalrådene, der har et ønske om at valgstederne består, og vi vil bevare nærdemokratiet på valgdagene.

Lone Jakobi (A)
- Forslaget bliver gjort til en besparelse, men det er det ikke for os. Det er en lille pose penge, der handler om. Det handler for os om en digital udvikling, som der kun bliver mere af. Vi tror ikke, at dette vil reducere stemmedeltagelsen, når vi ser på erfaringerne fra bl.a. Skanderborg. Vi bakker op om reduktionen, og vil gerne have en dialog med lokalrådene om, hvilke valgsteder, der skal holdes åbne. 

Marianne Hundebøll (F)
- Vi ønsker ikke at nedlægge valgsteder. Forvaltningen har belyst sagen, og det vil være billigst og mest effektivt at nedlægge valgsteder. Men det er en politisk beslutning, og jeg betragter afstemningen som en festdag, som jeg sætter pris på. Færre afstemningssteder vil slække sammenhængskraften i de mindre samfund. 

Kresten Bjerre (R)
- Vi går ikke ind for at reducere antallet af valgsteder. Den digitale udvikling burde tværtimod gøre det nemmere at have mindre valgsteder, og vi synes også, at den demokratiske dannelse der er i, at man stemmer på eksempelvis skolerne, er vigtig. 

Niels Rosenberg (C)
- Vi synes også, at en valgdag er en fantastisk dag. Vi havde talt om ikke at stemme for at nedlægge valgsteder, men der kom en åbning i økonomiudvalget, hvor vi i stedet for kun at have tre valgsteder kunne have fem til seks valgsteder, som lokalrådene kunne være med til at bestemme. Men det ser ud til, at forslaget er dødt, så jeg vil ikke bruge mere tid på det.

Ditte Marie Thejsen (Ø)
- For os handler det ikke om at spare penge, men om at lave den bedste model for at give borgerne mulighed for at benytte deres demokratiske ret. Vi mener, at denne model er god, og vi skal have fokus på den digitale udvikling. Vi har været i tvivl. Vi har ikke et nostalgisk forhold til valgsteder, som andre har, men jeg synes, at der er forskel på at reducere til tre valgsteder i stedet for fem eller seks. Det tror jeg kan give god mening. 

Baggrund for sagen

  • Kommunerne skal have et nyt administrativt valgsystem, der skal afløse KMD Valg. Kombit har, på vegne af KL og kommunerne, fået til opgave at indkøbe det nye system og styre it-leverandørernes opgaver med drift, vedligeholdelse og videreudvikling af VALG.
  • Det er DXC, der er valgt til at udvikle det nye system.
  • KL's bestyrelse har besluttet, at VALG er en K98 løsning, og alle kommuner skal tilslutte sig i 10 år.
  • Projekt VALG indgår i en større sammenhæng, hvor i alt 17 KMD-monopolsystemer skal konkurrenceudsættes, udfases og erstattes med nye løsninger.
  • Det nye valgsystem skal understøtte fem typer af valg: Folketingsvalg, Regionsrådsvalg, kommunalbestyrelsesvalg, Europaparlamentsvalg og Folkeafstemninger og skal kunne håndtere de administrative opgaver i forbindelse med valgafviklingen.
  • Forvaltningen har den 4. februar 2019 afholdt et temamøde for byrådet omkring det nye valgsystem og med forslag om reduktion af antallet af afstemningssteder i Odder kommune. Den 28. maj indgik punktet på et dialogmøde mellem Lokalrådene og Byrådet.
  • Lokalrådene tilkendegav en bekymring for, om en reduktion i antallet af afstemningssteder vil have en negativ betydning for valgdeltagelsen.
  • Det nye valgsystem vil som udgangspunkt håndtere de samme opgaver, som håndteres af det nuværende valgsystem fra KMD. Det nye system blive væsentligt mere brugervenligt, men afviger funktionelt ikke markant fra det nuværende.