Pris og blomster bliver overrakt

Folkeoplysende Frivillighedspris til ro-ildsjæl

11. januar 2019

Det var formanden for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Lone Jakobi (A), der overrakte prisen på det folkeoplysende område
Lone Jakobi.

- Der har været rigtigt mange indstillinger til prisen, og det er jeg glad for. Det viser, at der er opbakning til denne frivillighedsfest, vi holder her i aften. At det giver mening at hylde alle jer frivillige og sige tak. De mange indstillinger viser også, at der er rigtigt mange her i kommunen, der gør en frivillig indsats. Jeg er stolt af at bo og være politiker i en kommune, hvor der er så mange, der tager ansvar for andre. Helt frivilligt. Det skal I have tak for, sagde Lone Jakobi. 

Det er Børne, Uddannelses og Kulturudvalget, der har udpeget modtageren af Frivillighedsprisen på det folkeoplysende område. Det sker på baggrund af anbefalingen fra Folkeoplysningsudvalget. Prisen gives til en person, der har udført et stort, ubetalt arbejde i Odder Kommunes idrætsforeninger, spejderorganisationer eller andre foreninger, der får tilskud efter Folkeoplysningsloven.

De nominerede:
Kell Redzin fra Odder Firmaidræt
Anette Lahn fra Odder Roklub
Lisbeth Kortbek Mathiassen fra Hundslund IF

Modtager af Frivillighedspris på det folkeoplysende:
Anette Lahn fra Odder Roklub

I indstillingen til prisen står der bl.a.: 

Anette har gennem årene haft stor betydning for roklubbens liv og udvikling. Odder Roklub er kendt for imponerende sportslig succes og spektakulære projekter inden for roning.

Anette Lahn har i mange år kastet al sin energi, sit organisationstalent og sin menneskelige begavelse ind i
bestyrelsesarbejdet og medlemmernes trivsel.

Anette har som næstformand i en årrække været primus motor i bl.a. sponsor- og elitearbejde. Hun har skabt et værdifuldt netværk omkring klubben. Anette Lahn var en af hovedkræfterne i Roklubbens Byfest deltagelse i flere år. Det kulminerede med den fantastiske dag, hvor Odders borgere kunne se Juliane Elanders OL-finale i 2012 på storskærm midt i byen.

Anette Lahn har også arrangeret den traditionsfulde 24-timers roning i Kvickly Odder med deltagere fra Odder Roklub og verdenseliten i roning.

- Senest har Anette Lahn været medvirkende til, at Odder Roklub har fået en stor donation fra Nordea Fonden til realisere en drøm om at indføre Coastal-roning fra stranden ved Saxild Strand. Det glæder vi os til at høre mere om. Og det kommer vi helt sikkert til, for Anette Lahn er også god til at fortælle om alle de projekter, der foregår i roklubben. På den måde er Anette Lahn med til at gøre Odder og Odder Roklub kendt både lokalt, nationalt
og internationalt. Odder Roklub har udnævnt Anette Lahn til Æresmedlem, og jeg er glad for, at vi nu også kan overrække Anette frivillighedsprisen på det folkeoplysende område. Med prisen følger et kunstværk af Årets Kunstner Buller Hermansen og en check på 5.000 kr., sagde Lone Jakobi.