Plejeboligerne på Bronzealdervej

Forbud mod besøg på plejecentre, bosteder mm.

19. marts 2020

Forbuddet sker på baggrund af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af corona-virus/COVID-19.

Styrelsen har den 18. marts 2020 givet påbud om dette til samtlige kommunalbestyrelser i Danmark.

Opholdssteder, der er omfattet af forbuddet

Foruden kommunale og private plejehjem omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

Det er Odder Kommune, der udsteder forbud til de plejehjem mv., der er beliggende i kommunen, uanset om kommunen for tiden benytter sig af tilbud fra det pågældende plejehjem mv.

Undtagelser til forbuddet
Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

Påbuddets gyldighed

Som nævnt træder forbuddet i kraft med omgående virkning og er herefter gældende indtil videre i henhold til Styrelsen for Patientsikkerheds påbud.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for besøg

Sundhedsstyrelsens hjemmeside ligger retningslinjer til regionale og kommunale institutioner, der beskriver, hvordan de skal forholde sig til besøg fra pårørende i relation til at forebygge smitte med coronavirus/COVID-19 blandt personer i risikogrupper.