Indgang til Rådhuset

Forbud mod nedrivning af præstebolig

09. oktober 2019

Odder Kommune modtog tidligere på året en ansøgning om at nedrive præsteboligen samt tilhørende garageanlæg ved Rørthvej 34 i Odder Odder Grundtvigske Valgmenighed. Odder Kommune har meddelt forbud mod det efter Planlovens § 14, og sagen har efterfølgende været i høring. 

Byrådet besluttede på mødet mandag aften den 7. oktober at fastholde forbuddet i et år. Begrundelsen er, at området har værdifulde karaktertræk som et samlet kulturmiljø, der repræsenterer vækkelsestiden og grundtvigianismens store betydning sidst i 1800 tallet.

Forbuddet gælder et år, hvor der vil være mulighed for at afsøge løsninger og evt. udarbejde en lokalplan med bevarende bestemmelser. En bevarende lokalplan indebærer, at bebyggelsen kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres. 

- Valgmenigheden ønsker at fjerne boligen, men der er flere, der har ønsket, at det skal undersøges om den er bevaringsværdig og hvilke muligheder der er. Det får vi nu et år til at vurdere, sagde Ole Lyngby Pedersen (V). 

Kresten Bjerre (B) deltog ikke i behandlingen af sagen, da han som formand for Odder Højskole er erklæret inhabil i sagen.

Læs mere i referatet fra byrådsmødet. Du kan også se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV.

Logo for Odder NetTV

 

Baggrund for sagen

  • Bebyggelsen på Rørthvej 34, 8300 Odder er omfattet af Byplanvedtægt nr. 26, som ikke fastlægger bestemmelser for bevaring af bebyggelse, men er i Kommuneplan 2017-2029 udpeget som bevaringsværdig bebyggelse beliggende inden for kulturmiljø nr. 35.: ” Valgmenighedskirken”. Området har værdifulde karaktertræk som et samlet kulturmiljø, der repræsenterer vækkelsestiden og grundtvigianismens store betydning sidst i 1800 tallet.
  • Nedrivning af bevarelsesværdige bygninger, der ikke via en lokalplan er beskyttet mod nedrivning, er underlagt bygningsfredningsloven kapitel 5 (LBK nr. 219 af 06/03/2018). Dette indebærer, at der forud for kommunens afgørelse vedrørende nedrivningen, skal gennemføres en 4-6 uger lang offentlig høring herom på kommunens hjemmeside, og at relevante myndigheder og foreninger samt Odder Grundtvigske Valgmenighed i den forbindelse skal orienteres direkte. Den lovpligtige offentlige høring blev gennemført i perioden fra den 8. juli til den 19. august 2019. Inden der kan meddeles et § 14-forbud skal ejere og brugere partshøres. Parthøringen blev gennemført i perioden fra den 21. til den 28. august. Lovgrundlaget er Planloven og Bygningsfredningsloven.