Foreninger har mulighed for at søge puljer

Materielpuljen
Der er afsat en engangspulje til indkøb af materiel til folkeoplysende foreninger.
Puljen kan ansøges med et skema, som skal sendes senest den 15. oktober.
Læs mere om materielpuljen og hent ansøgningsskemaet.

Udviklingspuljen
Udviklingspuljen har til formål at støtte det nye og det tværgående.
Den kan søges af såvel ikke-organiserede grupper som etablerede foreninger til udvikling af nye initiativer, projekter, organisationsformer m.v.
Puljen skal ansøges med et skema og der er løbende behandling af ansøgninger.
Læs mere om udviklingspuljen og om hvordan du søger den.

Åben Skole-pulje
Som en del af skolereformen skal skolerne åbne sig mere op mod samfundet med det formål at styrke elevernes læring og trivsel gennem en alsidig varieret skoledag.
Med puljen kan folkeskolerne og de eksterne parter, fx en idrætsforening, afprøve nye samarbejder og nye projekter, som kan integreres i skolen.
Puljen skal ansøges med et skema og der er løbende behandling af ansøgninger.
Læs mere om Åben Skole-puljen og om hvordan du søger den i samarbejde med en skole.