grafik med borgerne, der taler

Foretræde for udvalg

22. oktober 2018

Det skal være muligt for borgere i kommunen at fremlægge et synspunkt eller en ide for de politiske udvalg. Det var der enighed om blandt byrådspolitikerne ved det seneste byrådsmøde.

Forslaget kom fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten med følgende begrundelse:   

”Borgere har i henhold til styrelseslovens § 20, stk. 4 mulighed for at få foretræde for stående udvalg. Dette er der en lang række kommuner, der benytter sig af. Nogle har vejledninger til borgere, der ønsker foretræde. Vi finder det vigtigt, at borgerne har vidtgående muligheder for at komme i dialog med byrådet og de nedsætte udvalg. Det er der en række gode muligheder for i dag, men der er ikke tradition for, at borgerne har foretræde for udvalgene. Vi ønsker derfor denne mulighed for at bidrage til, at borgere kan belyse konkrete sager og indgå i dialog med udvalget. Foretræde er af begrænset varighed, og udvalgets forhandlinger og beslutninger foregår for lukkede døre. Udvalgets formand er mødeleder under et foretræde, og udvalgets medlemmer har med respekt for mødelederen mulighed for at indgå i dialog med de foretrædende borgere.”

Byrådet drøftede sagen, og der var enighed om, at formen og rammerne skal drøftes på Byrådets temamøde den 5. november. Derefter kommer sagen på byrådsmødet den 26. november 2018 med henblik på godkendelse af retningslinjer for foretræde.

Alle politikernes indlæg om sagen kan ses på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs mere om sagen i referatet fra byrådsmødet.

Uddrag af politikernes indlæg

Ditte Marie Thejsen (Ø)
- Økonomiudvalget har vedtaget, at vi gerne vil afholde et temamøde om borgerinddragelse, hvor foretræde for udvalg også kommer til at fremgå. Men det er væsentligt, at vi også tager diskussionen her i byrådssalen, hvor borgerne kan høre det.

Martin Mikkelsen (C)
- Lad os få nogle flere møder, hvor vi mødes i øjenhøjde med borgerne, og man kan have en rigtig dialog. Vi bakker op om forslaget.

Lone Jakobi (A)
- Det er gode og spændende tanker, og vi vil gerne drøfte rammerne på temamødet.

John Rosenhøj (O)
- Jeg er meget positivt indstillet og synes, at det er en god ide.

Lone Riis (V)
- Venstre er positive og vil gerne drøfte det yderligere på temamødet.

Hans Hammann (V)
- Jeg støtter forslaget, men vi skal også forholde os til, hvad borgerinddragelse er. Borgerinddragelse er ikke ensbetydende med, at man skal have ret.

Kresten Bjerre (B)
- Vi har brug for at drøfte rammerne, men forslaget kan vi forholde os til nu, og der har vi brug for en tilkendegivelse fra jer.

Ditte Marie Thejsen (Ø)
- Det handler om åbenhed, og vi har talt meget om borgerinddragelse i byrådet. Det synes jeg, at vi skal handle på.

Claes Jensen (A)
- Jeg bakker op om forslaget, der er endnu et skridt i den rigtige retning sammen med de muligheder der i forvejen er for at komme i dialog med politikerne.

Marianne Hundebøll (F)
- Det er dejligt, at I er positive i forhold til vores forslag, og jeg synes, at det er vigtigt, at vi diskuterer dette i det åbne også.

Niels Rosenberg (C)
- Godt forslag, som vi ligeså godt kunne komme i gang med med det samme.

Ole Lyngby Pedersen (V)
- Vi vil gerne have det belyst på temamødet, og principielt er jeg positivt, men jeg synes, at vi skal diskutere det godt først.

Elvin Hansen (A)
- Jeg savner nogle retningslinjer for, hvordan man kan lave møderne, så de fungerer. Det er vigtigt, så vi kan nå at holde mødet i udvalget også.

Leif Gjørtz Christensen (Ø)
- Jeg vil gætte på, at flertallet af landets kommuner praktiserer dette allerede, og det fungerer på lidt forskellige måder. Det er mødelederen, der har kompetencen til at få det til at fungere. Det er ikke farligt, og vi vil gerne borgerne, så lad os beslutte det nu.