yngre dame hjælpe ældre dame med at læse

Forslag om borgerrådgiver blev positivt modtaget

12. marts 2019

Til byrådsmødet mandag den 11. marts havde Enhedslisten fremsat et forslag om, at Odder Kommune opretter en funktion som Borgerrådgiver i 2020.

Endhedslistens begrundelse for forslaget var bl.a. at:

"Der er en lang række kommuner, der har oprettet en borgerrådgivning og generelt er erfaringerne gode med ordningen. Der er således i Østjylland borgerrådgivere i Hedensted, Horsens, Skanderborg, Aarhus, Favrskov, Randers, Norddjurs og Syddjurs.Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet og er en rådgivnings- og klageinstans, som er uafhængig af kommunens administration. Borgerrådgiveren skal være med til at styrke dialogen mellem borgerne og kommunens administration. Det er gratis at kontakte borgerrådgiveren."

Forslaget blev generelt positivt modtaget af byrådsmedlemmerne, de var enige om at lade det indgå i budgetforhandlingerne senere på året.

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs dagsorden/referatet fra byrådsmødet

Uddrag af politikernes indlæg

Kresten Bjerre (B)
- Det er et glimrende forslag.

Lone Jakobi (A)
- Det står allerede i Socialdemokratiets kommunalpolitiske arbejdsprogram, og vi vil gerne tage det med til overvejelse til budgetlægning, for vi havde det med i forvejen.

Martin Mikkelsen (C)
- Jeg har talt med andre kommuner, der har denne ordning, og over hele linjen er meldingen, at det er en god ide, så lad os bare sende den til budgetforhandlingerne.

Marianne Hundebøll (F)
- Det bedste ville være, hvis vi var så gode, at der slet ikke var brug for en borgerrådgiver, så jeg lægger mærke til, at borgerrådgiveren også er en mulighed for, vi kan blive bedre og bedre i vores tilgang og kommunikation med borgerne. Jeg glæder mig til at drøfte det i forbindelse med budgetlægningen, og jeg synes, at det er en god ide. 

Lone Riis V)
- Vi er enige i, at det skal sendes til budgetforhandlingerne, så vi kan få belyst økonomien og høre om erfaringerne fra de andre kommuner.

John Rosenhøj
- Det er en god ide, særligt hvis også borgerrådgiveren kan være bisidder, for det er der behov for. Det vil være en god ide at købe bistanden eksternt, for det er svært at være kollega og skulle korrekse en kollega.