politikere i byrådssalen

Forslag om trafikplan i høring nedstemt

27. november 2018

De to partier havde stillet forslaget til byrådet, der holdt møde mandag aften.

Forslaget gik på, at Odder Kommune snarest skulle fremlægge en trafikplan til offentlig høring. Begrundelsen var:

”Regionen har nu truffet beslutning om at spare 2.4 mio. kr. på drift af de regionale busruter med kørsel i Odder kommune. Regionen planlægger at lukke rute 302 (Aarhus-Beder- Norsminde-Odder) og reducere rute 103 (Odder-Hou) til kørsel ved færgeafgange til Samsø pr. 1. april 2019. Vor borgmester og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget har under hele processen kun haft sporadiske kommentarer i pressen og begrænsede forsøg på interessevaretagelse over for Regionen. Det er efter vor opfattelse stærkt påkrævet, at Odder Kommune offentligt fremlægger forslag til ny trafikplan, så borgerne kan blive inddraget, og vi kan få udarbejdet en trafikplan, der bedst muligt sikre de borgere, der er afhænge af kollektiv trafik, velfungerende og sammenhængende muligheder for transport.”

Det var kun SF og Enhedslisten, der stemte for forslaget, mens de andre partier henviste til, at Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget allerede arbejder på en trafikplan, som skal behandles på udvalgets møde den 4. december.

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Uddrag af politikernes indlæg

- Vi foreslår, at den trafikplan, der bliver lavet, bliver sendt ud til borgerne, så de kan påvirke den og komme med input. Vi tror grundlæggende, at det er med til at kvalificere beslutningsgrundlaget, sagde Leif Gjørtz Christensen (Ø).

- Da regionens trafikbesparelser blev kendt i sommer, indkaldte vi lokalrådene til to møder, og lokalrådene fik også tilsendt spørgeskemaer. Midttrafik har været med til møde i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget og med lokalrådene, og vi har noteret alle input og arbejdet på en løsning. Vi har et godt forslag til en løsning, som vi skal drøfte på Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 4. december, sagde Ole Lyngby Pedersen (V).

- Sagen er på næste møde i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, og vi har ikke kunnet behandle den før, men vi har arbejdet for en god løsning, og det mener vi, at vi kan få nu i samarbejde med kommuner og regionen, sagde Elvin Hansen (A).

- Vi har et godt forslag i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, som langt hen ad vejen imødekommer lokalrådenes ønsker, og jeg vil derfor ikke stemme for jeres forslag, som jeg slet ikke synes burde have været stillet , sagde Kresten Bjerre (B).

- Jeg kan ikke stemme for forslaget, som jeg synes er lidt populistisk. Vi skal køre sagen i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, sagde John Rosenhøj (O).

- Som politiker har jeg haft svært ved at vide, hvad jeg skal svare folk, når de spørger, hvad der sker, og jeg har ikke fået nogle meldinger fra nogle af jer, sagde Marianne Hundebøll (F).

- Vi oplever, at processen har været lukket, selv om det er godt, at lokalrådene har været inddraget. Folk er meget bekymrede, at vi vil gerne give dem sikkerhed for, at de bliver hørt. Selv om det skulle være et godt forslag, der kommer fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, kan det godt komme i høring, sagde Ditte Marie Thejsen (Ø).

- Det er vigtigt, at der er faste transportforbindelser, der fungerer, og jeg ser frem til forslaget fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, som jeg tror løser problemerne, sagde Niels Rosenberg (C).

- Jeg synes, vi har haft det i høring længe, og lokalrådene har været inviteret til møder, sagde Hans Hammann (V).

- Jeg sender en opfordring til lokalrådene om, at de kan anmode om foretræde for udvalg, hvis de ikke er glade for det forslag, der er på dagsordenen i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, sagde Lone Jakobi Sørensen (A).

Læs dagsordenen for byrådsmødet