Hus af penge

Framelding af indefrysningslån

29. april 2021

Hvis man er tilmeldt digital post, skal man logge på Borger.dk med sin NemId.  

Så kommer man direkte ind på siden, hvor man skal vælge punktet:

Du kan vælge at betale stigningen i din grundskyld

 

Når du klikker på Start bliver du guidet igennem trin for trin.

Hvis du framelder dig indefrysningsordningen er det alene din indefrosne andel der frameldes. Hvis der er flere ejere af ejendommen der ønsker at framelde sig ordningen, skal hver ejer selv gøre det.

 Hvis du er fritaget for digital post kan du kontakte Odder Kommune på 8780 3474, hvis du ønsker at framelde dig indefrysningsordningen.

Hvis du ikke framelder dig ordningen

Hvis du ikke gør noget, fortsætter ordningen som hidtil. Eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom vil altså fortsat blive indefrosset. Indefrysningen vil også fremover være gebyr- og rentefri.

Oplever du problemer

Hvis du oplever problemer med løsningen kan du kontakte Odder Kommune på tlf. 8780 3474.