Byggeri af boliger i Odder Vestby

Fremgang i byggesager

26. februar 2019

Der er fuld gang i byggeriet i Odder Kommune, og kommunen bliver bedre til at håndtere sagerne hurtigere. Det fortæller teknisk chef i Odder Kommune, Casper Grønborg, efter at Kommunernes Landsforening har offentliggjort statistik over kommunernes byggesager i 2018. 

Statistikken viser, hvor gode kommunerne er til at nå målene for, hvor hurtigt de forskellige byggesager skal behandles. 
 
-    Vi har opjusteret vores sagsbehandling, efter ønske både fra borgere og erhvervsliv. Vi kan stadig blive bedre til at få sagerne behandlet hurtigt, men jeg er glad for at se, at vi ligger blandt de bedste i Østjylland, og på landsplan ligger vi også rigtig pænt, siger Casper Grønborg. 

Han tilføjer, at kommunens byggeafdeling hele tiden arbejder for at få sagerne håndteret hurtigere.
 
-    Vi har omlagt arbejdsprocesser, så vi har et bedre overblik, og vi er ved at undersøge, om vi kan få nogle fordele ud af at benytte nye teknologiske muligheder. Det er vigtigt både for erhvervsliv og borgere, at sagerne går hurtigt igennem, så det er bestemt et indsatsområde for os, siger Casper Grønborg. 

Afdelingen har bl.a. opjusteret på bemandingen og styrket organiseringen af afdelingen.

 

Sagsbehandlingstider for byggesager Perioden 1. januar 2018 - 31. december

Simple konstruktioner (servicemål 40 dage)
Antal sager: 30
Gennemsnitslig sagsbehandlingstid i dage: 39
Pct. opfyldt: 70

Enfamilieshuse (servicemål 40 dage) 
Antal sager: 129 
Gennemsnitslig sagsbehandlingstid i dage: 21
Pct. opfyldt: 90

Industri- og lagerbygninger (servicemål 50 dage)
Antal sager: 18
Gennemsnitslig sagsbehandlingstid i dage: 84
Pct. opfyldt: 67

Etagebyggeri, erhverv (servicemål 55 dage)
Antal sager: 28
Gennemsnitslig sagsbehandlingstid i dage: 50
Pct. opfyldt: 75

Etagebyggeri, bolig (servicemål 60 dage)
Antal sager: 2
Gennemsnitslig sagsbehandlingstid i dage: 5
Pct. opfyldt: 100