grafik med borgere og spørgsmålstegn

Fremlæg din sag for et udvalg

27. november 2018

Fra den 1. januar bliver det muligt som borger i Odder Kommune at fremlægge sine synspunkter for et af de faste politiske udvalg.

Formålet er at bidrage til dialog og større forståelse for de beslutninger som udvalgene træffer. Samtidig kan det være med til at sikre politikerne et bedre beslutningsgrundlag.

Odder Byråd godkendte på byrådsmødet mandag aften retningslinjerne for det der kaldes "foretræde for udvalg".  Retningslinjerne siger bl.a., at det både er enkeltpersoner og mindre grupper af personer, der kan anmode om foretræde for udvalg. Man skal anmode om foretræde senest tre dage før udvalgsmødet, og emnet skal knytte sig til et punkt, der er på udvalgets dagsorden. Et foretræde må max være 15 min, og man har mulighed for at forelægge sin sag, men ikke at være en del af den politiske drøftelse og beslutning om sagen. 

Læs retningslinjerne og hvordan man anmoder om foretræde.

På byrådsmødet var der enighed om at godkende retningslinjerne, dog mente flere, at det ikke var nødvendigt, at muligheden for foretræde bortfalder tre måneder forud for et kommunalvalg. Det kan justeres, når ordningen skal evalueres ved udgangen af 2019.

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs dagsordenen for byrådsmødet

Uddrag af politikernes indlæg

- Vi glæder os over, at det bliver en mulighed, og vi håber at borgerne tager godt imod det, ligesom de har gjort med de borgerdrevne forslag. Det er et godt bidrag til større åbenhed og mere borgerinddragelse i kommunen, sagde Ditte Marie Thejsen (Ø).

- Jeg er glad for, at det bliver en mulighed nu, sagde Marianne Hundebøll (F).

- Vi bakker op og ser det som et positivt tiltag, der kan være med til at mindske mistilliden til politikerne, sagde Martin Mikkelsen (C).

- Der er en bevægelse i gang i Odder Kommune, hvor der bliver taget godt imod de øgede muligheder for at komme direkte til orde, og det vil vi sikkert også opleve med dette. Man kan få foretræde og levere sit budskab og udvalget lytter, sagde Lone Jakobi Sørensen (A).

- Vi bakker op, og det bliver spændende at afprøve det, sagde Lone Riis (V).

- Det er et godt forslag, og det giver lige ret til alle at få foretræde for udvalg, for sådan har det ikke altid været tidligere, sagde John Rosenhøj (O).

- Vi er glade for opbakningen, og jeg tror, at borgerne vil benytte sig af det. Det synes jeg er godt, sagde Kresten Bjerre (B).

Baggrund for sagen

  • Formålet med indførelse af foretræde for de stående udvalg er at bidrage til dialog og større forståelse for de beslutninger og indstillinger, som udvalgene træffer. Dette i overensstemmelse med Odder Byråds ønske om, at styrke dialog og inddragelse i det politiske arbejde. Formålet med foretræde er endvidere, at udvalgets medlemmer kan få belyst synspunkter eller få supplerende faktuelle oplysninger i en sag, der er på udvalgets dagsorden, og dermed sikre et bedre beslutningsgrundlag. 
  • Det var Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, der på byrådsmødet i oktober stillede forslaget om, at borgere kan få foretræde for de stående udvalg i Odder Kommune.