Fritidshus ved Sondrup godkendt

10. november 2020

På mandagens byrådsmøde havde Radikale Venstres Kresten Bjerre et forslag med, som omhandlede et fritidshus ved Sondrup Strand. På grunden havde der tidligere ligget et gult hus, der stammede fra Sondrups fortid som fiskerleje, men det hus havde den nye ejer fået lov at rive ned, da det var for dyrt til at det blev stående. Samme sted har ejeren fået lov at bygge et nyt hus, men planerne for det nye hus passer ikke ind i områdets kulturmiljø, mener Kresten Bjerre. Derfor foreslog det radikale byrådsmedlem, at ”sagen sendes tilbage til forvaltningen, med henblik på at ejer udarbejder et nyt projektforslag som fremsendes til fornyet politisk behandling i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget.”

Det forslag var der dog ikke flertal for, og det blev nedstemt med stemmerne 11 mod 6. For stemte C, Ø, B, F og Torben Sørensen fra V. Imod stemte resten af V, A og O. Forvaltningens indstilling om at give ejeren lov til at bygge huset blev dermed vedtaget.

Det blev der sagt om sagen

Kresten Bjerre (B): ”Tilladelsen til at rive ned blev givet med forbehold om at det nye skulle opføres i samme størrelse, stil og udseende som det gamle. Det nye hus er moderne i sit udtryk, og passer ikke ind i kulturmiljøet i området. Det kunne lade sig gøre ved den gamle smedebolig ved Rathlousdal, så kan det også lade sig gøre ved Sondrup. Jeg foreslår at sagen sendes tilbage til udvalget, og at ejeren fremsender et nyt forslag.”

Ole Lyngby Petersen (V): ”Området ved Sondrup har skiftet karakter hen over årene, det skriver arkitektskolen også i forslaget. Et af de nye huse er sågar blevet præmieret med Bygningsprisen. Mange af de andre huse er blevet ændret, og der har ikke været politisk debat om de huses tilblivelse. Det nye hus passer fint ind i det, fiskerlejet er blevet til. Jeg ville være blød i knæene overfor det her forslag, hvis det kulturmiljø, der bliver beskrevet, var det miljø der er der i dag. Men jeg mener ikke at der er ret meget tilbage af det oprindelige.”

John Rosenhøj (O): ”De eneste to ligheder mellem det her og det ved Rathlousdal er, at der er givet nedrivningstilladelse, og huset er blevet flyttet. Det nye hus skulle opføres i ”passende stil med kulturmiljøet i Sondrup”. Alle husene i området er ændret i en eller anden udstrækning, og husene passer sammen. Derfor kan man fint rumme det her hus inden for rammerne i området.”

Marianne Hundebøll (F): ”Der er kommet nogle gode beskrivelser af miljøet ved Sondrup Strand, men nu bliver vi nødt til at sige stop. Hvis det her hus bliver sort fritidshus, som man ser næsten alle steder, så er der ikke noget særligt ved Sondrup Strand, og det ville være ærgerligt.”

Elvin Hansen (A): ”Kulturmiljøet i området består kun af en bænk, en ophalerplads og et lille pakhus. Arkitektskolen skriver, at de nuværende bygninger tydeligt viser at Sondrup har en anden historie en andre landsbyer i området. Og vi præmierede ganske rigtigt et hus, og derfor kan jeg ikke se at man ikke kan godkende det nye hus.”