Unge spiller fodboldkamp

Odder Kommune indfører fritidspas

15. januar 2019

Alle børn og unge i Odder Kommune skal have mulighed for at være med i gode fællesskaber i deres fritidsliv. Derfor har Odder Byråd afsat midler til at tilbyde fritidspas til børn og unge, der ikke er medlemmer af foreninger eller Musikskolen. Med fritidspasset sikrer Odder Kommune, at det ikke er familiens økonomi, der er en barriere for, at barnet eller den unge kan deltage i fritidsaktiviteter.

 

-    Jeg er rigtig glad for, at vi nu får en fritidspasordning i Odder Kommune, der kan styrke muligheden for, at flere børn og unge kan tage del i det vigtige fritidsliv. Det gælder både de børn og unge, for hvem økonomi spiller en rolle, og de børn og unge der er i sårbare positioner på andre måder, udtaler Lone Jakobi (A), formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget.

 

Man kan få fritidspas, hvis økonomien er en barriere, eller hvis det skønnes, at det kan være afgørende for barnets fysiske, psykiske eller sociale udvikling at deltage i en fritidsaktivitet. Det er et krav, at man er mellem 6 og 25 år.

 

Informationsmøde for foreninger

I forbindelse med at Odder Kommune indfører fritidspas, er der også afsat midler til, at foreningerne kan få styrket deres kompetencer i at tage imod børn og unge, der ikke er vant til at være en del af en forening.

 

For at ordningen kan komme godt i gang inviterer Odder Kommune til et åbent informationsmøde for alle folkeoplysende foreninger om ordningen. Det sker onsdag den 23. januar kl. 17-18.30 på Odder Bibliotek.

 

Til informationsmødet kan foreningerne høre mere om, hvad ordningen går ud på, og hvem ordningen er for. Foreningerne kan også høre, hvad det betyder for foreningerne at tage del i fritidspasordningen. Endelig vil foreningerne blive præsenteret for en række gratis tilbud rettet mod både bestyrelser og trænere/ledere i foreningerne. Der er ingen tilmelding, og det er både for bestyrelser og trænere.


Bred involvering af fagpersoner og foreninger
I arbejdet med at konkretisere, hvordan en fritidspasordning skal se ud og fungere i Odder Kommune, har der været nedsat to arbejdsgrupper. 

 

Den ene gruppe har arbejdet med selve forvaltningen af ordningen og har bestået af en række fagpersoner, der er tæt på børn og unge i hverdagen. De har bl.a. arbejdet med, hvordan vejledning om fritidspasordningen skal være.

 

Den anden arbejdsgruppe har bestået af repræsentanter fra ni forskellige foreninger samt inklusionsleder hos DGI Østjylland, Morten Graff. Arbejdsgruppen har bl.a. peget på, hvad der skal til for, at foreningerne bedre kan tage imod nye børn og unge og på baggrund heraf tilbydes en række gratis workshops for foreningerne i 2019.


-    Det har været dejligt at mærke den store interesse og opbakning fra både fagpersoner og foreninger til fritidspasordningen. Jeg synes, vi er kommet frem til en spændende ordning, som forhåbentlig vil hjælpe flere børn og unge ind i gode fællesskaber i fritidslivet, fortæller Peter Lindberg Christensen, formand for Odder IGF Fodbold, og fortsætter: 

 

-    Jeg håber foreningerne vil tage godt imod de forskellige workshops, som vi har valgt, og det glæder mig, at der med fritidspasordningen også er tænkt på, at foreningerne får hjælp til at styrke deres kompetencer.

 

Peter Lindberg Christensen har siddet med i begge arbejdsgrupper som repræsentant for Folkeoplysningsudvalget.


Ordningen evalueres

I de kommende to år vil Odder Kommune følge udviklingen med ordningen og behovet for både fritidspas og udvikling af foreningerne. Derfor vil der også bliver afprøvet forskellige tiltag i perioden, og der vil løbende blive fulgt op på, hvordan det går med ordningen.