Billede af mark

Gang i klimaindsatsen

02. september 2021

Der er for nylig landet en rapport fra FN’s Klimapanel, som er alarmerende. Den globale temperatur stiger med stor hastighed. Det samme sker for det globale havniveau. Vi kan allerede nu se virkningerne af klimaforandringerne med de ekstreme vejrforhold.

“Derfor er jeg virkelig glad for, at vi her i Odder Kommune i 2020 fik nedsat et Klimaudvalg, så vi kan få gang i klimaindsatsen,” siger Kresten Bjerre (B), der er formand for Klimaudvalget.

Klimaudvalgets opgave er at komme med forslag til, hvordan Odder Kommune kan fremme den bæredygtig udvikling. Det sker ved at sætte fokus på, hvordan man kan reducere udledningerne af CO2, så Odder Kommune kan nå målet om en 70 % reduktion af CO2-udledningerne i 2030. Om kun 9 år.

Klimaudvalget har netop afleveret deres oplæg til en klimahandlingsplan for Odder Kommune. Den indeholder strategi og konkrete mål for den grønne omstilling frem mod 2030 på tre hovedområder: Energiforbrug, cirkulær økonomi og natur. For hvert område opstiller udvalget konkrete forslag for hvordan der kan ske reduktion af CO2.

”For at Odder kan komme i mål med klimaindsatsen, kommer det til at kræve at både kommune, virksomheder og borgere arbejder sammen. Vi skal alle bidrage. Og vi skal i gang nu. Jeg synes at forslagene Klimaudvalget viser, at der er mange knapper, som vi kan skrue på i arbejdet med klimaplanen. Det er et stort arbejde, vi står overfor, men jeg tror på at vi kan klare det i fællesskab,” lyder det fra formanden.

Klimaudvalget har været sammensat af en bred kreds af interesser i Odder Kommune, herunder fra erhvervslivet, landbruget, natur- og grønne foreninger, forsynings- og affaldsvirksomhed, unge i Odder og partier i byrådet. Udvalgets arbejde er gennemført som en række workshops og udvalgets forslag har været fremlagt og drøftet ved et virtuelt borgermøde i april 2021

Klimaudvalgets oplæg til Klimahandlingsplan for Odder Kommune blev behandlet på byrådsmødet 30. august. Her blev den godkendt, hvilket også betyder at udvalget overgår til at blive et advisory board, som skal rådgive i forbindelse med udarbejdelsen af Odder Kommunes klimahandlingsplan.