Skoleeelver

Genåbning af fase 2 i skoler og dagtilbud

14. maj 2020

Fakta om de nye retningslinjer for genåbning af dagtilbud og skoler i fase 2

På dagtilbudsområdet ophæves arealkravet og der gives mulighed for i mindre omfang at samle børn på tværs af stuer (fx i ydertimer, ved ferie mv). Bekendtgørelsen for genåbning forlænges, og muligheden for at afgrænse timerne barnet er i dagtilbuddet; prioritere mellem børn i forhold til den tid, de er i dagtilbuddet, anvende andre lokaler eller anvende forskudte mødetidspunkter fastholdes dermed.

På skoleområdet er det stadig nødundervisning, der er gældende, da skolerne skal tage en række sundhedsmæssige hensyn i organiseringen af undervisningen for at undgå smittespredning. Det betyder bl.a. forskudte mødetidspunkter og pauser, ligesom der også skal være 1 meter mellem eleverne. Derudover vægtes det bl.a., at fase 2 med genåbning for 6.-10. klasse ikke medfører et større udækket pasningsbehov for forældrene end på under fase 1.

Undervisningen foregår som udgangspunkt fysisk på skolen, for dem der er omfattet af genåbningen. Undervisningen kan fortsat finde sted uden for skolen, fx i form af åben skole, i naturen etc., ligesom der også fort-sat kan gøres brug af fjernundervisning.

Fase 2 i dagtilbud og skoler i Odder Kommune

Dagtilbud
Fra den 25. maj vil der atter være fuld åbningstid i alle kommunale vuggestuer og børnehaver. Børnene vil stadig være en del ude, men de nye vilkår gør det muligt, at have flere børn inde i tilfælde af dårligt vejr.

I dagplejen vil der være samme åbningstid som under fase 1: fra 7.00 – 15.00. Det skyldes, at der stadig er samme krav til rengøring og hygiejne, og at dagplejerne skal have mulighed for at gøre rent i eget hjem i løbet af dagen.
Fra 1. juni er der igen fuld åbningstid i dagplejen.

Skoler
Skolerne åbner for 6. – 10. klasse fra mandag den 18. maj. Der vil være forskellige løsninger på de enkelte skoler og afdelinger. Det skyldes, at skolerne skal efterkomme retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og at de har forskellige rammer. Antallet af elever i klasserne er forskellige og det er størrelsen på skolerne og klasselokalerne også.


I landsbyordningerne vil 6. klasserne være tilbage og modtage undervisning i 5 – 6 lektioner dagligt. Det vil dog være forskelligt i de enkelte landsbyordninger.

På Parkvejens skole møder alle klasser ind forskudt. 6. – 8. kl. møder ind fra 8.00 – 14.00 hver dag. 9. og 10. klasserne har både undervisning på skolen og i hjemmet. Projektopgaven mm. giver mening af arbejde med hjemmefra. Herudover har skolen gode erfaringer med fjernundervisning.

På Vestskolen afdeling Skovbakken undervises indskoling og mellemtrin på skolen om formiddagen i tidsrummet 8.00 – 12.00. Herudover fjernundervises klasserne hjemme om eftermiddagen. Udskolingen fjernundervises fra 9.00 – 11.00. Herefter undervises de på skolen i tidsrummet 12.15 – 15.00. Skolen har gode erfaringer med fjernundervisning og fortsætter med at udvikle læringsmetoder.
På Vestskolen afdeling Vestermarken undervises indskoling og mellemtrin i hold på skolerne. Formiddagsholdene undervises i tidsrummet 8.00 – 11.00 og eftermiddags-holdene undervises i tidsrummet 12.00 – 15.00. Undervisningen på skolen suppleres med træningsopgaver og lektier i hjemmet.

På alle skoler er der fuld åbningstid i SFO’erne.

Klubben for 4. – 6. klasserne åbner fra 12-16.

Alle skoler kommunikerer rammerne for 2. fase af genåbningen til forældrene torsdag den 14.5.