Ørting Stadion

Genåbning af udendørs aktiviteter

25. februar 2021

Opdateret den 3. marts 2021

Foreninger, aftenskoler og andre organiserede aktører kan pr. 1. marts igen arrangere udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Forsamlingsforbuddet er hævet fra 5 til 25 personer for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Med det forstås idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Derved er det muligt for f.eks. en spejderforening at afholde aktiviteter med op til 25 personer til stede.

Der er pt. ikke krav om fremvisning af negativ test for at deltage i aktiviteterne.

Foreninger, der har hold med over 25 deltagere, skal sikre en tydelig opdeling i grupper af max 25 i hver og grupperne må ikke blandes på noget tidspunkt.

Det vil også være tilladt for et privat træningscenter, et yogahold i regi af en aftenskole mv. at arrangere udendørs idrætsaktiviteter op til 25 personer. Det vil også være muligt for en virksomhed at arrangere en udendørs idrætsaktivitet for op til 25 medarbejdere, mens det som udgangspunkt ikke vil være tilladt for medarbejdere selv at arrangere en tilsvarende aktivitet. 

Forsamlingsforbuddet på 5 personer gælder fortsat for privat arrangerede idræts- og foreningsaktiviteter.

Forsamlingsforbuddet på 25 personer gælder således ikke ved privat arrangerede aktiviteter, eller aktiviteter der er arrangeret via sociale medier og lignende, f.eks. online løbefællesskaber, hvis disse ikke er arrangeret af en offentlig myndighed, organisation, forening, virksomhed eller kulturinstitution.

Der kan være enkelte undtagelser for arrangerede aktiviteter via sociale medier, såfremt de er arrangeret i regi af en organisation. We Walk gå-fællesskaber er organiseret under DGI, og derfor er forsamlingsforbuddet på 25 personer gældende ved disse arrangementer, mens det ikke er tilladt at arrangere en privat arrangeret gåtur for mere end fem.

Følg fortsat de gældende anbefalinger

Odder Kommune følger de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne, og det samme gælder for foreninger og aftenskoler i Odder Kommune. Det er fortsat op til den enkelte forening eller aftenskole at vurdere og tage ansvar for, om I kan tilrettelægge og gennemføre jeres folkeoplysende aktiviteter forsvarligt, og er I i tvivl, skal I lade være med at afholde aktiviteterne.

Læs mere om genåbningen af fritidslivet og find de mest stillede spørgsmål og svar hertil på Kulturministeriets hjemmeside