Parkvejens Skole

Genåbning for 0.-4. klasse

05. februar 2021

Nedenstående er information udsendt til forældre på Parkvejens Skole, så der kan være ændringer fra skole til skole. Men det giver et billede af, hvordan skoledagen kommer til at forløbe for 0.-4. klasse på folkeskolerne i Odder Kommune.
Alle forældre har modtaget specifik information om genåbningen for 0.-4. klasse på netop deres skole.

Test

Alle medarbejdere testes to gange om ugen.

Corona - specialklasser og heltidsundervisning

Specialklasserne fortsætter foreløbig frem til den 28/2 med nuværende skemaer og bemanding. Dog bør medarbejderne her også testes 2 gange ugentligt.

Fra retningslinjerne:
Følgende elever er dog undtaget og skal derfor fortsat modtages på skolen og i videst mulige udstrækning modtage almindelig undervisning:

 • Elever i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende tilbud.

Nødundervisning 5. - 10. klasse

Fjernundervisningen fortsætter foreløbig frem til 28/2-2021.
Der kan dog komme ændringer, da der muligvis er medarbejder, der løser opgaver på tværs af klasser, der er henholdsvis hjemme og i skole.

Fra retningslinjerne:
Elever på 5.-10. klassetrin må ikke modtages på skolen eller i SFO, fritidshjem eller klubtilbud og skal derfor modtage nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse. Sårbare elever. Følgende elever er dog undtaget og skal derfor fortsat modtages på skolen og i videst mulige
udstrækning modtage almindelig undervisning:

 • Elever, hvis dette er begrundet i særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Genåbning for 0. - 4. klasse

Der bliver lige nu udarbejdet skemaer Her vil der være få lærere omkring hver klasse. Skoledagen vil være med forskudt start og slut.

Organisering - skole

 • Klasserne skal møde på forskudte tidspunkter.
 • Klasserne skal holdes samlet hele skoledagen.
 • Klasserne skal holde pauser i forskellige områder eller på forskudte tidspunkter.
 • Klasserne skal møde færrest mulige lærere.
 • Lærerne skal komme i færrest mulige klasser og være særligt opmærksomme på håndhygiejne
  ved klasseskift.
 • Der vil ikke blive undervist i musik og idræt. Dog kan der indlægges bevægelse i undervisningen.

Pauser
Udluftning skal ske i pauserne mens alle børn er ude sammen med de voksne.
Pauserne holdes i forskellige områder. det meldes også ud fredag.

Skole - SFO

 • SFO skal arbejde med faste elevgrupper. Her behøver det ikke være de samme som i skolen,men godt hvis det kan lade sig gøre.
 • SFO må gerne blande elever i ydertimer, hvis det er nødvendigt.
 • I SFO-tiden må der ikke være aktiviteter i hal eller gymnastiksal på tværs af klasser.

Fra retningslinjerne:
Aktiviteterne i SFO og fritidstilbud organiseres på en sådan måde, at børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
Det bør så vidt muligt undgås, at de faste grupper blandes på tværs, og at der holdes 2 meters afstand til børnene i andre grupper.
Det vil ikke i alle tilfælde være muligt, at grupperingen i SFO'en mv. kan være den samme som i
skolen (klassen), og børn og pædagogisk personale kan desuden undtagelsesvist samles på
tværs af stuer eller grupper i det omfang, det er nødvendigt , fx i forbindelse med pasning i
ydertimerne. Endvidere kan det overvejes, om dele af aktiviteterne kan organiseres, så de
foregår udenfor.

Klub

 • Klubben skal arbejde med faste elevgrupper. Her behøver det ikke være de samme som i skolen, men godt hvis det kan lade sig gøre.
 • Klubben må gerne blande elever i ydertimer, hvis det er nødvendigt.
 • I klub-tiden må der ikke være aktiviteter i hal eller gymnastiksal på tværs af klasser.

Rengøring

 • Alle lokaler rengøres dagligt.
 • Voksne og børn rengør/afspritter selv borde, stole, kontaktpunkter (lyskontakter, dørhåndtag, fjernbetjeninger mv.

Håndhygiejne

 • Hænder afsprittes ved ankomst til skolen.
 • Hænder afsprittes ved ankomst til klasselokalet.
 • Håndvask skal ske ved synligt snavsede hænder eller efter toiletbesøg.
 • De voksne guider og hjælper de mindste elever.

Ankomst til skolen

 • Når eleverne ankommer skal det ske i det tidsinterval, der er angivet for klassen i det skema som
  sendes ud.
 • Eleven spritter hænder ved ankomst og går til klassen.
 • Hvis man kommer fra SFO, så er man der indtil klassen skal møde. Så går man direkte til klasselokalet.
 • Der vil være opsyn ved ankomsten

Når eleverne sendes fra klassen efter skoledagen

Har eleven fri skal de straks forlade lokaler og gange.

Forældre på skolen

Forældre bør ikke komme på skolen, men aflevere børn udenfor. Men hvis ikke det er muligt eller det af anden grund er nødvendigt at komme ind på skolen, så skal forældre og andre gæster bære mundbind. Hvis man sidder på en stol med 2 meters afstand til de øvrige må mundbindet tages af, mens man er siddende.

Mundbind og visir

Fra retningslinjerne:
Lærere, pædagoger og øvrigt personale har ret til at anvende visir i grundskolen, SFO, fritidsordning m.m., hvis de pågældende ønsker det. På grundskoleområdet gælder således, at kommuner og skoler ikke kan forbyde lærere, pædagoger og øvrigt personale at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det. Lærere, pædagoger og øvrigt personale har ikke ret til at bære mundbind af hensyn til behovet for at kunne sikre, at elever skal kunne se og forstå personalets
mimik.

Fravær

Fraværsreglerne gælder som normalt og registreringen skal ske som normalt - uanset om den er med fysisk fremmøde eller som fjernundervisning.