Glade borgere i Odder

Hvor tilfreds er du generelt med at bo i din kommune? Sådan lød et af spørgsmålene i en helt ny rapport om udviklingen i de danske kommuner udarbejdet af Exometric i samarbejde med Kuben Management. Odder Kommune placerer sig som nummer 5 ud af Region Midtjyllands 19 kommuner. Samlet set placerer Odder Kommune sig på en 36. plads ud af landets 98 kommuner.

Odder er over landsgennemsnittet
Borgerne giver Odder, som bopælskommune en score på 4,5 bedømt på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver ”meget tilfreds” og 1 ”meget utilfreds”. Derudover scorer Odder højere end landsgennemsnittet på skoler, institutioner, sportsfaciliteter og boligudbud.

 

Læs hele rapporten