Træningscenteret har lukket for holdtræning, men åbner langsomt med individuel træning over den næste tid.

Godt styr på de ældres træning

20. april 2020

På trods af den seneste måneds restriktioner på blandt andet holdtræning, er det lykkedes for Odder Kommunes træningscenter at holde træningsniveauet oppe blandt kommunens ældre. Det er blandt andet foregået via telefon og video, fortæller Charlotte Harrit, der er leder for træning og rehabilitering.

”Alle vores terapeuter har arbejdet hjemmefra, men har været i kontakt med borgerne og hjulpet med træningen fra distancen, enten via telefon eller video, så tit som der har været brug for det,” siger hun.

Hvorvidt en borger har haft brug for at komme ind på kommunens træningscenter eller har kunne træne i eget hjem, har vurderet på en individuel vurdering af den enkeltes behov. Og der har været tilfælde, hvor det ikke har været tilstrækkeligt med hjælp fra distancen. Eksempelvis, hvis man har vurderet, at borgeren havde behov for at blive hjulpet med træning for at undgå en forværring af deres tilstand. I så fald har det hørt under kategorien med kritiske opgaver, og så har man haft borgerne forbi træningscentret. Eller, som i et tilfælde med en ældre herre:

”Vi havde en, som var i risikogruppen, men som efter at have trænet selv i en periode, ringede og sagde at han frygtede at miste evnen til at gå, hvis han ikke fik hjælp til sin træning. Så ham tog vi ud og trænede med,” fortæller Charlotte Harrit.

Gennem hele corona-krisen har der været åbnet på træningscenteret i et vist omfang, da borgerne har kunnet få individuel træning, hvor det var nødvendigt. Det er fortsat en mulighed, og flere borgere vil i løbet af den nærmeste fremtid få muligheden, da træningscenteret langsomt genåbner. Det vil man i så fald kunne aftale med sin fysioterapeut. Men der bliver altså kun tale om individuel træning, og der bliver indtil videre ingen holdtræninger.