Gadekæret i Ålstrup

Grønt Partnerskab i Ålstrup

14. september 2021

Grønt Partnerskab i Ålstrup fik i september 2020 støtte fra Nordea-fondens her bor vi –pulje, som gjorde det muligt at realisere projektet.

Siden da er der sket meget i Ålstrup; Gadekæret er blevet oprenset, der er afmærket stiforløb og udarbejdet formidlingsmateriale m.m.

Oplevelsesrampe i Ålstrup

 

Lige nu arbejdes der på at færdiggøre en oplevelsesrampe ved Fugle Dam samt træsti hen over Fuglekærgaards jorde.

Oplevelsesrampe ved gadekæret i Ålstrup

 

Der planlægges indvielse af projektet lørdag den 9. oktober 2021.