logo for frivillighedsfest med hænder

Gratis billetter til Frivillighedsfest

06. december 2018

Frivillighedsfesten holdes i Spektrum Odder fredag den 11. januar 2019 kl. 18-23.00

kl. 18-20 er der mulighed for at købe streetfood, og kl. 20-23 er der prisoverrækkelser, taler, underholdning og en særlig overraskelse.

Alle kan deltage, og det er gratis at se show og prisuddeling - du skal bare have en billet, som du kan hente på Odderbilletten.dk.

- Det bliver en festlig aften, og jeg håber, at rigtigt mange vil være med til at fejre vores ildsjæle og de mange talenter, vi har i Odder Kommune. Vi har så meget af fejre, og der er så mange borgere, der fortjener en tak for den indsats de gør for andre, siger formanden for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Lone Jakobi (A). 

Odder Frivillighedsfest erstatter den tidligere Odder Galla og arrangeres i et samarbejde mellem Spektrum Odder, Odder Avis, Idrætsrådet, Frivilligcentret og Odder Kommune.

Læs mere på Odder.dk

Priser der uddeles til Frivillighedsfesten

Odder Kommunes Kulturpris
Odder Kommunes Kulturpris gives til enkeltpersoner, institutioner, grupper eller foreninger, der er aktive udøvere eller som arbejder med projekter inden for den skabende/udøvende/formidlende kunst, og som har skabt opmærksomhed om kulturområdet i Odder Kommune.

Odder Kommunes Folkeoplysende Frivillighedspris 
Odder Kommunes Frivillighedspris gives til en person, der har udført et stort, ubetalt arbejde i Odder Kommunes idrætsforeninger, spejderorganisationer eller andre foreninger, der får tilskud efter Folkeoplysningsloven.

Odder Kommunes Talentpris
Odder Kommunes Talentpris tildeles til en udøver indenfor kultur eller idræt, som har udmærket sig på ekstraordinær og bemærkelsesværdig vis.

Odder Kommunes Sociale Frivillighedspris
Odder Kommunes sociale frivillighedspris gives til enkeltpersoner, grupper eller organisationer, der har gjort en særlig frivillig indsats inden for det sociale område.

Odder Kommunes Handicappris
Handicapprisen gives til den frivillige indsats. Hermed menes både den organiserede frivillighed på handicapområdet, samt den aktive medborger, der gør en særlig indsats for mennesker med handicap.

Odder Kommunes Idrætspriser
Odder Kommunes Idrætspriser gives til både hold og individuelle udøvere, som har opnået resultater inden for perioden 1. juni 2017 -31. oktober 2018.

Odder Avis' Initiativpris
Prisen gives til en person eller en gruppe af personer, der har gjort en særlig indsat for andre borgere i Odder Kommune.
Initiativet skal være til glæde og fordel for andre end initiativtageren selv. 

Spektrum Odders Hæderspris
Spektrum Odders hæderspris tildeles en person (evt. forening, institution eller en virksomhed) indenfor sport, kultur og/eller erhverv, der på en eller anden positiv måde har været med til at sætte brugerne af Spektrum Odder i centrum. En person der har gjort noget ekstra for brugerne af Spektrum eller livet omkring Spektrum, og dermed bidraget til at gøre Spektrum Odder til et mere attraktivt fællesskab.  

 

Læs mere om Odder Frivillighedsfest