Dronefoto over Bendixminde

Grunde til salg i populært boligområde

15. november 2019

I det populære boligområde Bendixminde i den nordvestlige del af Odder by genudbyder Odder Kommune to storparceller. Storparcellerne har en unik beliggenhed på en sydvendt skråning ned mod Stampmøllebæk.

Bendixminde er et boligområde under udvikling med plads til op mod 450 boligenheder på 40 hektar. Det er tæt på skov, skole og der planlægges en helt ny daginstitution til ibrugtagning i 2022.

- Det er et virkeligt smukt område, hvor vi satser på kvalitet på de to storparceller ligesom i det samlede Bendixminde-område. Her er der virkeligt tale om optimale rammer for, at man kan leve det gode liv i Odder Kommune, siger borgmester i Odder Kommune Uffe Jensen (V).

Muligheder for etagebebyggelse
På storparcellerne kan der bygges tæt-lav-bebyggelse og etageboligbebyggelse. Der kan samlet opføres op til 9.772 etagemeter byggeri svarende til 4.886 etagemeter på hver storparcel.

Storparcellerne udbydes med en forventet pris på kr. 1490 pr. etagemeter byggeri. Ved en bebyggelsesprocent på 28 svarer dette til en samlet pris på ca. kr. 5.100.000 pr. storparcel.

Udbudsmateriale bestående af udbudsvilkår med bilag samt udkast til betinget købsaftale med bilag kan fås ved henvendelse til Hanne Paarup Olsen på e-mail: hanne.olsen@odder.dk.

Storparcellerne har været i udbud i begyndelse af 2019, og sendes nu i udbud igen.

Frist for afgivelse af tilbud på køb af storparcel nr. 1 med købsoption på storparcel nr. 2 er 6. december 2019 kl. 14.

Fakta om storparcellerne

  • Storparcel nr. 1 udbydes til salg med en købsoption på storparcel nr. 2.
  • Storparcellerne er beliggende på matr.nr. 1 ah og 1 ak, Snærild By, Odder og udgør hhv. 12.215 m2 (storparcel 1) og 12.216 m2 (storparcel 2)
  • Storparcellerne er omfattet af lokalplan nr. 1134, men der skal udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for de konkrete projekter på storparcellerne.
  • På storparcellerne kan der samlet opføres op til 9.772 etagemeter byggeri svarende til 4.886 etagemeter på hver storparcel.
  • Storparcellerne udbydes med en forventet pris på kr. 1490 pr. etagemeter byggeri. Ved en bebyggelsesprocent på 28 svarer dette til en samlet pris på ca. kr. 5.100.000 pr. storparcel.
  • Udbudsmateriale bestående af udbudsvilkår med bilag samt udkast til betinget købsaftale med bilag kan fås ved henvendelse til Hanne Paarup Olsen på hanne.olsen@odder.dk.
  • Frist for afgivelse af tilbud på køb af storparcel nr. 1 med købsoption på storparcel nr. 2 er 6. december 2019 kl. 14. 

Om Bendixminde

Mellem å-dal og bæk, skove og marker ligger Bendixminde - et nyere byudviklingsområde i Odder, hvor boligerne er placeret tæt på naturen og hvor bæredygtighed og klimahensyn er indarbejdet i områdets udformning.

Bendixminde ligger i den nordvestlige del af Odder. Arealet afgrænses mod nord af Balle Bæk, mod vest af det åbne landskab, mod syd af Stampmølle Bæk og mod øst af Balle Skov. Skoler og daginstitutioner er i gåafstand og kan nås langs hyggelige stier, og der er mange fælles rekreative områder.

Læs mere om Bendixminde og om at flytte til Odder på flyttilodder.dk

Læs mere om Odder Kommunes udbud af de to storparceller på Odder.dk.