Ældre foto af Gylling Gymnastik

Gylling Gymnastik fejrer 90 års jubilæum

12. november 2019

I april måned 1929 valgte man at skille skytter og gymnaster ad i den daværende Gylling Skytte og Gymnastikforening. Dette blev starten på Gylling Gymnastikforening og samtidig startskuddet til et langt foreningsliv med fællesskab og masser sportsglæde. 

Meget er sket i gymnastikforeningen gennem tiden. Man opførte bl.a. både sportshal og klubhus og flyttede herved de indendørs aktiviteter fra lokalerne i det lokale forsamlingshus til egne og mere egnede omgivelser. Man oprettede et samvirke mellem idrætsforeninger i Hads Herred under navnet Idrætssamvirket i Odder Kommune, og foreningen stod også senere for opførslen af Ørting Hallen ved Ørting Falling Centralskole.

Drenge- og pigehold 1975-76 under ledelse af Jette Larsen og Ivan OlsenDrenge- og pigehold 1975-76 under ledelse af Jette Larsen og Ivan Olsen 

Tilslutningen til foreningslivet og sporten har altid været god. I 2018 blev foreningen en del af foreningen Gylling Sport & Idræt, der ud over gymnastik også tilbyder fodbold, badminton og eSport og foreningen kan nu i år fejre 90 års jubilæum.