Gylling skole skal renoveres

Et enigt byråd har frigivet tre mio. kr. til renovering af Gylling Skole.  

- Det er rigtigt godt for Gylling Skole. Vi havde sat en mio. kr. af i 2016, 2017 og 2018. Nu får de tre mio. kr. i 2017 i stedet for, så de kan renovere skolen, og det er yderst tiltrængt, sagde Anne Bonefeld (V)

- Det glæder os meget, at der bliver taget hul på denne renovering. Det er vigtigt, at vi får gjort noget ved skolen. Også for at tiltrække de unge børnefamilier til Gylling, sagde Niels Rosenberg (C).

- Det er rigtigt godt, at Gylling Skole bliver renoveret, og at vores renoveringsplan for skolerne er ved at være udført. Det har taget lang tid, men tillykke til Gylling og alle os andre, sagde Marianne Hundebøll (F).

Renoveringsplanen for skolerne blev revideret i 2004. Der var oprindelige afsat en mio. kr. til renoveringen af Gylling Skole i 2016, 2017 og 2018, men for at finansiere opførelsen af Campus Odder blev det ændret, sådan at der blev afsat tre mio. kr. til Campus i 2017.

- Jeg havde gerne set, at renoveringen var gået i gang noget før, men det var prisen for et campus. Denne renovering viser, at vi vil oplandet, og det er jeg glad for, sagde John Rosenhøj (O).

Liste med ønsker
Kommunens forvaltningen har sammen med brugergruppen fra Gylling Skole & Børnehus udarbejdet en prioritering for hvilke områder, der har størst prioritet for den fremtidige Gylling skole.

  • Etablering af ekstra klasselokale i eksisterende EDB-lokale og renovering af området.
  • Etablering af ventilation i klasseværelser, for opfyldelse af gældende lovkrav til indeklima
  • Nyt inventar og renovering af hjemkundskabslokale
  • Renovering af område for natur & teknik med bevaring af klubfacilitet for boldklubben, samt etablering af ventilation, for at opfylde gældende lovkrav til indeklima
  • Renovering og ombygning af omklædningsfaciliteter, der deles af skole og fritidsbrugere, samt etablering af ventilation, for at opfylde gældende lovkrav til indeklima
  • Etablering af gangforløb gennem eksisterende teknikrum, for bedre sammenhæng mellem funktioner i stue og på 1.sal.
  • Etablering af foldevæg i håndarbejde, for gruppe/møde rum (1. sal)
  • Renovering af overflader i fælles arealer og eksisterende klasselokaler i form af malerbehandling,
  • Renovering af mødelokale (1.sal)

Ud over ovenstående udskiftes belysning på hele skolen, og udgifterne til det dækkes af energipuljen for energibesparende foranstaltninger 2016.

Forventet projektopstart sommerferien 2017 og med en forventet afslutning efteråret 2017.

Læs hele dagsordenen for byrådsmødet her 

Byrådsmøderne er åbne er for alle. Der er adgang fra rådhusets tårnindgang, der ligger ud mod åen. 

Du kan også følge byrådsmøderne live eller se det senere på Odder NetTV.

Find Odder NetTV her.

Logo for Odder NetTV