Mennesker på Torvet

Hæve-sænke pullerter på Torvet

03. juli 2019

Byrådet har besluttet, at der skal etableres hæve-sænke-pullerter på Rosensgade og Torvet i 2019. Beslutning om etablering af hævesænke-pullerter er truffet på baggrund af den vedtagne byudviklingsstrategi, som beskriver at Torvet skal udvikles som et attraktivt torvehandels- og cafémiljø.

Placeringen af pullerterne er vist med røde prikker på kortet nedenfor.

I kørselsretning mod Torvet opsættes to pullerter ud for Torvet 1/Rosensgade
16. I den sydlige ende af Torvet etableres en pullert midt i kørebanen i hhv. den østlige og den vestlige side. For enden af gågaden etableres desuden to pullerter ud for Rosensgade 55/50.

Pullerterne vil blive etableret i løbet af sensommeren, startende i uge 32. Den nye løsning bliver dog først taget i brug, når alle der er berettiget til at få en adgangsbrik har fået en. Indtil da vil pullerterne være nede.

Når afspærringen med pullerter træder i kraft, vil pullerterne fortsat være nede på hverdage i tidsrummet kl. 05-11, som er det tilladte tidsrum for varekørsel.

Tildeling af adgangsbrikker
Lodsejere og lejere i ejendomme, som har brugsret til parkeringspladser, der alene har adgang via port fra Rosensgade eller Torvet, tildeles adgangsbrikker
uden beregning.

Adgangsbrikker skal afhentes fra uge 32 og hos Torben Mørk hos Fælles Drift og Service, Højmarksvej 10, 8300 Odder.
Afhentning skal ske i tidsrummet 10-12 eller efter nærmere aftale via mail til torben.moerk@odder.dk eller telefon 8780 3659.

Alternativt kan tildeling aftales via mail til faellesdriftogservice@odder.dk.

Ved særlige forhold (f.eks. kronisk sygdom eller gangbesvær) og efter konkret vurdering af det enkelte tilfælde kan adgangsbrik tildeles til andre
lodsejere og lejere. Øvrige lodsejere og lejere kan f.eks. ved flytning få tildelt adgangsbrikker mod depositum på 150 kr. Adgangsbrikker skal bestilles via Torben
Mørk, Fælles Drift og Service.

Aflevering af adgangsbrik
Ved fraflytning (eller endt ærinde, f.eks. flyttekørsel) skal beboere returnere adgangsbrikker til Odder Kommune via postkassen på Rådhuset,
Rådhusgade 3, 8300 Odder.