Hallernes økonomi er sikret

Der er mange gode haller i hele Odder Kommune. Med en ny aftale mellem hallerne og kommunen er hallerne nu sikret en robust økonomi.
Et flertal af byrådspolitikkerne godkendte aftalen på byrådsmødet mandag aften den 21. august.

Baggrunden
Baggrunden for sagen er, at en arbejdsgruppe har gennemarbejdet hallernes økonomi siden efteråret 2015 med henblik på at afklare potentialet for at sikre hallerne en stabil og forbedret driftsøkonomi. Med baggrund i arbejdsgruppens arbejde er der udarbejdet drifts- og samarbejdsaftaler samt økonomiaftale med Spektrum samt hallerne i Hou, Ørting og Hundslund.

Arbejdsgruppen er kommet frem til, at hallerne på baggrund af tidligere tiltag og beslutninger har haft forskellige driftsøkonomiske forudsætninger, og at der ikke har været nogle klare aftaler til at regulere tilskud eller aftaler mellem kommunen og de selvejende haller om drift og samarbejde.

De tilskud Odder kommune har givet til hallerne har ofte udgangspunkt i konkrete ansøgninger og hændelser. Arbejdsgruppen har ønsket, at det fremadrettet bliver mere gennemsigtigt, hvordan og hvilke tilskud Odder Kommune giver til hallerne samt hvilke aftaler, der knytter sig til de givne tilskud, herunder aftaler om opsparing til vedligehold af hallerne.

Læs mere om sagen i dagsordenen til byrådsmødet og se aftalerne i bilagene.

Se det arkiverede byrådsmøde

Logo for Odder NetTV

Udpluk af politikernes indlæg
- Der ligger nogle super flotte aftaler som giver god mening i forhold til, at vi får mere gennemsigtighed og hallerne får et årligt dialogmøde med forvaltningen og børn, unge og kulturudvalget, sagde Anne Bonefeld (V).

- Udgangspunktet har været, at hallerne har haft forskellige forudsætninger og synspunkter. Nu er der indgået nogle samarbejdsaftaler med kommunen, så hallerne er bragt sammen og samarbejder i stedet for at være sattelitter, sagde Kresten Bjerre (B), der ikke ville stemme for, at hallerne fritages fra en hverdagseffektivisering på 1 pct.
- Det skal man overlade til den selvejende institution selv at tackle, sagde han.

- Det er et flot resultat, der foreligger nu. Nu har vi aftaler, som regulerer driftstilskud, samarbejde og skaber gennemsigtighed, sagde Lone Jakobi (A).

- Det kommer til at betyde meget for samarbejde mellem kommunen og de fire haller, men også hallerne i mellem, sagde Marianne Hundebøll (F).

- Jeg hæfter mig ved, at hallerne er godt tilfredse, og hvis de er glade, er jeg også glad, sagde John Rosenhøj (O).

- Det er vigtigt, at vi får gennemsigtighed i ordningerne og lytter til foreningerne, og nu har vi også fået udarbejdet en vedligholdelsesplan for hallerne. Det er en god historie, sagde Hanne Appel (V)

Afstemningen
SF, Enhedslisten og Radikale stillede ændringsforslag om, at forvaltningens indstilling bringes til afstemning. I forvaltningens indstilling var der bl.a. lagt op til, at hallerne blev fritaget for 1 pct. hverdagseffektiviseringer. For ændringsforslaget stemte 4 (F, B og Ø). Imod stemte 13 (V, A, C og O). Ændringsforslaget blev nedstemt med 13 stemmer mod 4.

Herefter blev Børn, Unge- og Kulturudvalgets indstilling bragt til afstemning, hvor hallerne ikke bliver fritaget for hverdagseffektiviseringer. For udvalgets indstilling stemte 13 (V, A, C og O). Imod Børn. Unge- og Kulturudvalgets indstilling stemte 4 (F, B og O). Børn, Unge- og Kulturudvalgets indstilling godkendt med 13 stemmer mod 4.