Billede af Renosyds affaldsudstilling på Odder Rådhus

Her er dit affald

13. maj 2019

Formålet med udstillingen er at skabe opmærksomhed og synlighed omkring affaldsplanen (Affaldsplan 2019-2022) samt reduktion af affald, der er et fælles ansvar. I Renosyd tror vi på, at affald har værdi, og arbejder ud fra Affaldspyramiden. Vigtigst og mest effektivt er forebyggelse for at reducere affaldsmængden, og med oplysning og aha-oplevelser tror vi borgerne bliver bedre til at forebygge.

Her er dit affald består af 20 affaldsbeholdere (spande) med fire typer affald – nemlig det affald Renosyd indsamler ved husstande; restaffald, emballage, papir/pap og haveaffald. På genbrugspladserne indsamler vi yderligere 15 fraktioner, som er vist frem i kasser og poser.

Her er dit affald viser den gennemsnitlige mængde affald, som den enkelte borger i Skanderborg og Odder Kommuner producerede i 2017 – og som er indsamlet af Renosyd.

Se video af hvor meget 835 kg affald fylder:

Skilt fra udstillingen Her er dit affald

Interesseret i at få udstillingen?

Hvis I er interesseret i at have udstillingen hos jer, så send en mail til Vivi på vbn@renosyd. dk.Renosyd står for planlægning, logistik samt op- og nedtagning. Vi kan tilbyde at udstillingen fremvises i 14 dage, inden den skal videre på tur. Her er dit affald er planlagt til at leve indtil sommerferien 2019. Ved hver udstilling ligger materialer klar, som borgere frit kan tage med sig. Renosyd sørger for cafébord til materialer. Renosyd forbeholder sig ret til at forstyrre borgere, der færdes ved udstillingen, for at lave opfølgende kommunikation.