Ålegræs der plantes under vandet

Hjælp med at plante ålegræs i Horsens Fjord

24. juni 2020

Horsens, Hedensted og Odder Kommuner samt lokale foreninger med interesse har fået grønt lys af Kystdirektoratet til udplantning af ålegræs i Horsens Fjord.

Nu går projektet med at udplante ålegræs i gang. Ålegræsset dæmper bla. sandvandring, giver skjul til smådyr og fisk, og forbedrer fjordens selvrensende evne.

Torsdag den 25. juni bliver de seks felter, hvor der skal udplantes ålegræs afmærket. 

Onsdag den 1. juli til fredag den 3. juli arbejdes der med at montere ålegræsskud på jernsøm for derefter at udplante dem på fire pilotfelter og et hovedfelt.

Montering af ålegræsskud
Montering af ålegræsskud

Her plantes ålegræs

Basen ligger ved stranden ud for Øster Bisholtvej nr. 17. Den vil være besat fra kl. 8 til 16 de tre dage, evt. også ind i weekenden. Horsens Kommune har stillet toilet, borde og bænke op.

På nedenstående kort kan du se, hvor der skal udplantes ålegræs. I Odder Kommune er det fx ved Alrø.

Oversigtskort over hvor der udplantes ålegræs i Horsens Fjord

Syddansk Universitet, Biologisk Institut, har tidligere udført et ålegræsprojekt ved Bisholt, har været behjælpelige med oplysninger og vandanalyser og vil også hjælpe med den praktiske udførelse.

Lokale foreninger hjælper til

Horsens Motorbådsklub, fritidsfiskerne ved Sundet og Horsens Fiskerihavn lægger både til, de fire  dykkerklubber på egnen stiller med dykkere til udplantning, hjælpere kommer fra Horsens, Hedensted og Odder Kommuner samt Danmarks Naturfredningsforening og Horsens og Omegns Sportsfiskerforening. Andre naturinteresserede er også velkomne.

Kom og vær med - vi giver mad og drikke

Der er tale om et projekt i hovedsagen båret af frivilliges indsats, og der er få midler at gøre godt med. Men en sandwich og noget at drikke vil hjælperne få tilbudt – derfor er tilmelding nødvendigt. Der kan desuden loves en god fornemmelse bagefter af, at have gjort noget konkret for at forbedre miljøstilstanden i fjorden.

Ålegræsskud monteret på jernsøm med jerntråd klar til udplantning på havbundenÅlegræsskud monteret på jernsøm med jerntråd klar til udplantning på havbunden

Senere i juli vil et sideprojekt: ”Skrubbeopdræt og Udsætning” være i stand til at udsætte skrubbeyngel i fjorden. Der forventes også snart tilladelse fra Kystdirektoratet til at udlægge tre såkaldte diffuse rev. Det er spredning af sten på sandede partier af fjordbunden med henblik på at skaffe voksesteder til tang og muslinger og dermed forhøje biodiversiteten.

Yderligere oplysninger og tilmelding

Jan Karnøe, mobil 2170 4913 eller jankarnoe@gmail.com