projekttegning over Færgebyen

Hou får en helt ny maritim bydel

11. november 2019

Odder Kommune har indgået en aftale med Færgebyen ApS om at udvikle et spændende område på havnen i Hou. Området er på ca. 15.000 kvadratmeter, og køberen får ret til at opføre 6.000 kvadratmeter boligbyggeri og 1.500 kvadratmeter erhvervsbyggeri på arealet. Handlen er betinget af, at byrådet godkender en lokalplan for hele området.

- Jeg er rigtig glad for, at der har været interesse for at bygge noget nyt og spændende på havnearealet i Hou. Projektet Færgebyen er det helt rette for Hou, fordi der bliver taget hensyn til den autentiske stemning, som er så dejlig ved Hou, og samtidig bliver der plads til at tænke helt nyt og anderledes, siger borgmester Uffe Jensen.

- Jeg hæfter mig også ved, at lokale aktører og borgere bliver inddraget i processen, og det, synes jeg, er nødvendigt for at få det helt rigtige projekt for Hou. Desuden tager udbudsmaterialet udgangspunkt i den helhedsplan, som Hou-borgerne aktivt har bidraget til, siger Uffe Jensen.

Enigt byråd bag Færgebyen

Det er et enigt byråd, der har valgt projektet "Færgebyen" blandt de to tilbud, der kom på havnearealet. Færgebyen blev valgt, fordi det bedst opfylder de kriterier, som Odder Kommune opstillede for området. Det handler om at understøtte et godt havne- og byliv med en mangfoldig anvendelse og en stærk arkitektur.

Tanken er også, at Hou Havn skal udvikles som en destination for hele Odder Kommune og for turister. Det har også været afgørende, at projektet sikrer et samspil med de eksisterende aktiviteter og virksomheder omkring havnen, herunder lystbådehavnen, Egmont Højskolen, Hou Maritime Idrætsefterskole og hele lokalsamfundet Hou.

Færgebyen ApS er en del af CBH koncernen, der igennem Domis har stor erfaring med ejendomsudvikling fra en lang række store projekter primært i Aarhus. Selskabet er bl.a. kendt fra udviklingen af Aarhus Ø, hvor teamet har arbejdet meget med midlertidigt byliv, bl.a. i forbindelse med Ø-haven (Urban nyttehave) og Havbanen (rekreativt maritimt område).

Møde for alle om projektet

Udviklingen af Færgebyen er et samarbejde mellem køberen og tegnestue Flæks ud fra mottoet "mennesker før bygninger".

- Vi er stolte af, at byrådet i Odder Kommune har valgt os og vores projekt "Færgebyen". Vi glæder os til at fortælle mere om projektet og inddrage borgerne, og derfor inviterer vi til et offentlige møde, hvor hele byggeriet bliver præsenteret. Selv om vi ikke er en lokal virksomhed, så føler vi en stærk tilknytning til Odder Kommune, og vi har fulgt udvikling i Hou i mange år. Nu glæder vi os til for alvor at blive lokale og være med til at skabe de bedste rammer for et rekreativt liv i Hou, siger Nicolai Hommelhoff, der er medstifter og partner i Domis.

Projektet bliver præsenteret for alle interesserede den 19. november 2019 kl. 19.00 på Egmont Højskolen i Hou. Samme aften vil der blive præsenteret en gruppe, som skal følge projektet og indgå i dialog og sparring med Færgebyen Aps om udviklingen. Odder Kommune koordinerer arbejdet og både interessenter og borgere er repræsenteret i gruppen.

Læs mere om informationsmødet.

Odder Byråd er blevet præsenteret for begge projektforslag forud for beslutningen, der blev truffet af et enigt byråd torsdag den 31. oktober på et lukket punkt på byrådsmødet. Byrådsmedlem Torben Sørensen (V) deltog ikke i behandlingen af sagen, da han blev erklæret inhabil.

(Borgmester i Odder Kommune Uffe Jensen (til venstre) og partner i Domis Nicolai Hommelhoff har skrevet under på en aftale om at udvikle et område i Hou Havn.
Foto: Odder Kommune)