Indvielse af Hou Søpark

Hou Søpark blev indviet

28. august 2020

Ideen til søparken er fostret af ægteparret Kirsten og Ryan Moric fra Hou. De har sammen med arkitekt Mogens Stærk, lavet en vision for projektet.

Herefter ansøgte de lokale ildsjæle fra Hou Fællesforum, Odder Kommune, om 200.000 kr. til medfinansiering af Hou Søpark.

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget var med på ideen, og bevilligede de 200.000 kr. til projektet, ligesom der blev givet 40.000 kr. fra Lokalrådsmidlerne.

Platform i Hou Søpark
Det færdige område står nu klar. Søen er blevet oprenset, og der er bygget en platform ud i søen.

Hou SøparkDer er opsat borde og bænke, fitnessredskaber og krolfbane

Skilte der fortæller om naturen i Hou Søpark
Nye skilte der fortæller om den omkringliggende natur.

Åbning af Hou Søpark
Kirsten Moric og borgmester Uffe Jensen klippede snoren til den nye søpark

Ole Grøns skulptur To på Tur
Ole Grøns skulptur ”To på Tur” er blevet flyttet fra havnen til den nye søpark.