Logo for Udbetaling Danmark

Indefrosne feriepenge og engangstilskud

01. oktober 2020

De tre ugers indefrosne feriepenge og engangstilskuddet har ikke betydning for, hvor meget du kan få i offentlige ydelser til og med 2022, fx pension, boligstøtte og familieydelser.

Det gælder også, hvis din ægtefælle, samlever eller andre borger bor sammen med, har fået dem udbetalt.

I de fleste tilfælde skal du ikke gøre noget. Men i nogle tilfælde skal du selv være med til at sikre, at det ikke får betydning for ydelsen.

Du kan finde svar på, hvad udbetalingerne betyder for ydelserne fra Udbetaling Danmark på denne side:

borger.dk/corona-udbetalinger-2020