Parkeringspladsen foran Odder Rådhus

Indsats for bedre scooter-adfærd

30. september 2019

SSP-samarbejdet i Odder Kommune oplyser at i forbindelse med en kortlægning af unge-området foretaget i SSP-samarbejdet i april og juni 2019, blev der fra flere sider udtrykt bekymring for unges adfærd i forbindelse med biler og scootere. Det gælder både i forhold til det sikkerhedsmæssige i uforsvarlige i kørsel, men også i forhold til opførslen blandt unge og diverse fart-relaterede arrangementer.

Derfor har SSP-samarbejdet en række tiltag i gang.

Tiltag der er sat i gang:

• Dialogmøder med dele af scooterfælles-skabet, deres forældre og relevante parter
• Bekymringssamtaler med udvalgte unge samt deres forældre.
• Skærpet fokus i Ungdomsskolen, Ungdomsklub og motorhold på dialog med unge omkring scootere, trafikadfærd, signalværdi og positiv adfærd.
• Den bekymrende scooterkultur er prioriteret som et særligt indsatsområde i ”Den kriminalpræventive indsats Odder Kommune – Handle-plan/Strategi for SSP-samarbejdet 2019 – 2022”, som er ved at blive lagt sidste hånd på. Her er styrket fokus på forældreansvar og indeholder tiltag på både kort og lang sigt som er koordineret med politiet.
• Dialog med politiet om særlig trafikindsats.

SSP-samarbejdet har desuden flere tiltag på vej:

Kommende tiltag:
• Etablering af undervisningsforløb i ”Kriminalitet og Konsekvens” i alle 8. klasser med fokus på, at unge i stigende omfang siger fra over for kriminalitet og utryghedsskabende adfærd.
• Øget forældrefokus i kørekortsuddannelsen i Ungdomsskoleregi i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.
• Kampagner på skolerne med belønning af den gode adfærd.
• Fortsat tæt dialog med politiet.