Indstilling af medlemmer til lokal naturråd

Regeringen har med ændring af planloven besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Aarhus Kommune er valgt til sekretariatskommune.

De lokale naturråd skal bistå kommunalbestyrelserne med udpegninger af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er det nationale kortværk over naturrelaterede udpegninger. Formålet er, at skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur samt være værktøj for planlægning til mere sammenhængende natur i og mellem kommunerne.

Aarhus Kommune varetager sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd gældende for kommunerne Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Aarhus.

Aarhus Kommune opfordrer organisationer og foreninger til at indstille medlemmer og suppleanter til det lokale naturråd. De der kan indstille medlemmer er jf. bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Medlemmer og suppleanter til det lokale naturråd skal være indstillet senest d. 10 november 2017.
Indstilling af medlem og eventuelt suppleant til det lokale naturråd sker ved at sende organisationens navn, navn på medlem/suppleant, adresse, e-mail og telefonnummer til:

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø,
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, tlf. 8940 2213
eller elektronisk til miljoeogenergi@aarhus.dk

Kommunen, som varetager sekretariatsbetjeningen, træffer efter samråd med de øvrige kommuner herefter afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer, der skal indgå i det lokale naturråd. Der skal i alt udpeges optil 20 medlemmer til naturrådet.

Naturrådets medlemmer vil efterfølgende blive annonceret på kommunernes hjemmeside. Det lokale naturråd skal være oprettet senest d. 15. januar 2018, jf. bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017.
Naturrådenes arbejde skal være afsluttet senest d. 15. juli 2018. Kommunerne skal i deres videre planlægning for udpegning af områder, der skal indgå Grønt Danmarkskort, inddrage naturrådenes arbejde, men det er ikke bindende for byrådene.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017.

Du kan se den geografiske inddeling af de 20 lokale naturråd her (Indsæt link til kortbilag).
Du kan læse mere om Grønt Danmarkskort og lokale naturråd på miljøstyrelsens hjemmeside.

For yderligere information eller spørgsmål kontakt Iben Knudsen, ibkn@aarhus.dk, 41 85 97 95.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø på tlf. 8940 2213eller elektronisk til miljoeogenergi@aarhus.dk