Info om mulig strejke/lockout

De faglige organisation har varslet strejke på udvalgte områder gældende fra den 4. april, og Kommunernes Landsforening har varslet lockout som modsvar fra den 10. april. I hele landet er der ca. 250.000 kommunalt ansatte, som kan blive lockoutet fra 10. april, hvis det ikke lykkes parterne at lande et forlig inden da.

Det betyder også, at en del medarbejdere i Odder Kommune vil blive lockoutet, og det vil få betydning for den service kommunen leverer til borgerne. Undervisning i skoler, pasning i dagtilbud og andet vil blive aflyst i forbindelse med en lockout.

De vitale funktioner i kommunen vil fortsat fungere, og Odder Kommune arbejder på at nedsætte et nødberedskab med ledere, tjenestemænd og visse medarbejdere som er undtaget fra konflikten. Den almindelige drift og service i Odder Kommune vil ikke blive opretholdt fra den 10. april, hvis lockouten træder i kraft.

Mere detaljerede informationer om hvordan en mulig lockout vil påvirke kommunens institutioner etc. kan findes ved at kontakte den enkelte institution og holde øje med deres vanlige informationskanaler såsom forældreintra og hjemmesider.

Den varslede strejke fra den 4. april omfatter primært socialrådgiverne i Odder Kommunes jobcenter.