Voksen der leger med en baby

Information fra Sundhedsplejen vedrørende Covid-19

17. marts 2020

Vi kommer derfor til at aflyse både hjemmebesøg, klinikaftaler, skolesundhedspleje, Åbent Hus arrangementer samt vores Overvægtsklinik.

Nødberedskab

Sundhedsplejerskerne udfører arbejde, som er livsvigtigt eller påkrævet for at undgå helbredsmæssige følger for spædbørn.

Sundhedsplejen ydes under skærpede hygiejniske forholdsregler, og kan foregå som korte hjemmebesøg eller i klinik.

Telefonisk vejledning

Under beredskabet tilbydes telefonvejledning, hvor der ellers er aftalt hjemmebesøg.

Egen sundhedsplejerske kan som vanligt kontaktes på telefon, hvor telefonsvareren evt. henviser videre.

Det er endvidere muligt at kontakte Sundhedsplejens Telefonvagt Region Midt - alle dage mellem kl. 17-19 på tlf. 7020 8018