Information om lægeskift på Tunø

04. august 2020

1. maj fik beboerne på Tunø nye læger, da Lægerne i Solbjerg overtog lægeklinikken på øerne. I den forbindelse blev der sendt et brev ud til tunboerne, hvor der stod at skiftet til de nye læger ikke kunne ske elektronisk, men at man skulle henvende sig direkte til Odder Kommunes Borgerservice.

Det har en del tunboer forstået sådan at man skulle møde op fysisk i Borgerservice, men det er altså ikke nødvendigt, lyder meldingen nu fra Region Midtjylland.

”Lægeklinikken på Tunø betjenes af Lægerne i Solbjerg, beliggende Solbjerg Hedevej 4, 8355 Solbjerg. Beboere og tilflyttere til øen har derfor mulighed for at tilmelde sig denne lægepraksis. Kontakt borgerservice i Odder Kommune for information og vejledning vedrørende lægeskiftet,” lyder det fra regionen.

Bor du på Tunø og skal have nyt sygesikringskort, kan du altså kontakte Borgerservice her.