Kristian Ditlev

Invitation til kursus for frivillige

08. oktober 2019

Kursus for frivillige inden for alle typer af frivilligt arbejde for og med børn og unge tirsdag den 12. november kl. 17 – 20.30

Sted: Pakhuset, Banegårdsgade 5, 8300 Odder
Målgruppe: Frivillige i idrætsforeninger og andre folkeoplysende foreninger, spejdere, kirkeligt børnearbejde, boligforeninger, selvhjælpsgrupper og alt andet frivilligt arbejde for og med børn og unge.

Aftenens program
1. Velkomst v. provst Dorte Sørensen og direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Oder Kommune Jette Lorenzen

2. ”Det bliver sagt” v. Kristian Ditlev Jensen.
Kristian Ditlev Jensen er journalist, forfatter og præst i Skagen. Han har skrevet bøgerne ”Det bliver sagt” og ”Jeg siger det”. På baggrund af sine egne erfaringer fortæller han om at være barn med brug for hjælp, og hvad andre voksne kan betyde.

3. Pause og spisning

4. Introduktion til Odder kommunes arbejde for og med sårbare familier
v. Theresa Kepp leder af Børne- og Familiecentret

5. Oplæg v. Pernille Vesterby medarbejder i Børne- og Familie centeret:
a. hvordan tager jeg som frivillig selv kontakt til den familie, jeg er
bekymret for?
b. hvordan kan jeg kontakte de sociale myndigheder?
– Hvad er ret og pligt?

6. Workshops om Den svære samtale / Hvad er tegn på mistrivsel

7. Opsamling og afslutning

Tilmelding senest den 1. november 2019 til odder.provsti@km.dk
Yderligere information Odder Provsti: tlf. 8654 0196

Arrangør: Folkekirken, Frivilligcenter Odder og Odder Kommune i samarbejde.

Foto: Søren Rønholt