Billede af mark

Invitation til markvandring

26. november 2020

I forbindelse med den offentlige høring af forslag til Lokalplan nr. 3038 foretages der markvandring på stedet den 1. december 2020. Lokalplan nr. 3038 tager udgangspunkt i kommuneplanens mulighed for at etablere et grønt bosætningsområde i Assedrup og hermed understøtte brugen af Letbanen, der har stop i landsbyen.

Projektet understøtter en begrænset udvikling af Assedrup som et attraktivt bosætningsopland til både Odder og Aarhus og har til hensigt at fremme fællesskab og bæredygtighed i lokalområdet. Du kan se lokalplanen via linket her.

Grundet corona restriktioner er forsamlinger begrænset til 10 personer, også udendørs. Markvandringen afholdes derfor ad to omgange. Første markvandring vil være fra kl. 14 - 14.45 og næste markvandring vil være fra kl. 14.55 – 15.40.

Der kan være 8 deltagere til hver markvandring, da Odder Kommune og udvikler møder med 2 personer. Der er tilmelding til markvandringen til plan@odder.dk senest den 29.11.2020. Vi giver en tilbagemelding på din tilmelding mandag den 30.11.2020. Naboer til projektområdet har førsteprioritet. Man anmodes desuden om kun at møde én person fra hver husstand. Mødested vil være uden for ejendommen Assedrupvej 3.

Vi ses.