Grafik en person isolation

Isolationspladser

10. marts 2021

Det er kommunen, som visiterer borgere, der frivilligt ønsker at tage ophold på en isolationsfacilitet.

For at få tildelt et isolationsophold, skal du:

  • Bo i Odder Kommune
  • Være konstateret smittet med Coronavirussygdom
  • Være i risiko for at være smittede og afventer resultat af test for covid-19, du er f.eks. nær kontakt til en smittet, eller skal isolere dig ifm. hjemkomst fra udlandet
  • Have ingen eller milde symptomer
  • Kunne klare dig selv uden pleje og hjælp udefra

Herudover skal du kunne svare ja til et eller flere af spørgsmålene:

  1. Deler husstand med mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse
  2. Deler husstand med én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller
  3. Deler husstand med én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Opholdet er vederlagsfrit, jf. dog bekendtgørelse om krav om test og isolation ved indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19.

Du kan læse mere om isolationsophold i pjecen: Til dig, som er smittet med ny coronavirus og skal på frivilligt isolationsophold.

Du skal selv tage kontakt til kommunen i tidsrummet kl. 8.00 – 14.00, hvis du ønsker at gøre brug af tilbuddet.

På hverdage træffes kommunen på tlf.: 30 84 34 60 / i weekend og på helligedage træffes kommunen på tlf.: 30 84 34 41.