Klip fra jubilæumsfilm om Odder Kommune 50 år (skov)

Jubilæumsfilm kan ses på nettet

11. marts 2021

Planen var oprindeligt, at filmen skulle have haft premiere ved et offentligt arrangement i foråret 2020. Men coronaen betød, at filmprojektet blev sat på pause, inden det kom i gang. Hen over sommeren og efteråret er der imidlertid blevet filmet og interviewet, men da filmen endelig var klar til visning i december, lukkede Danmark igen ned på grund af coronaen.

Da der endnu ikke er en dato i sigte for museernes genåbning, har museums- og arkivforeningens bestyrelse taget initiativ til at få lagt filmen på nettet. I første omgang kan filmen ses på Odder Kommunes hjemmeside, og når museerne genåbner, vil filmen også blive vist på Odder Museums hjemmeside – og på den jubilæumsudstilling museet lige akkurat nåede at åbne inden nedlukningen.

Det er som nævnt Odder Museums- og Arkivforening, der har produceret filmen, som har fået et tilskud fra Odder Kommunes jubilæumspulje. Det praktiske arbejde har været lagt i hænderne på et af foreningens bestyrelsesmedlemmer, Roald Kramer, der er uddannet journalist (og tidligere informationschef i kommunen), samt fotograf Lars Aarø, der har stået for optagelserne både i studiet og på forskellige steder i kommunen.
De to hovedkræfter bag filmens tilblivelse, fotograf Lars Aarø (tv) og tilrettelægger Roald Kramer sammen med Martin Sorgenfrei, Kolibri Film, der har redigeret filmen.De to hovedkræfter bag filmens tilblivelse, fotograf Lars Aarø (tv) og tilrettelægger Roald Kramer sammen med Martin Sorgenfrei, Kolibri Film, der har redigeret filmen.
De to hovedkræfter bag filmens tilblivelse, fotograf Lars Aarø (tv) og tilrettelægger Roald Kramer sammen med Martin Sorgenfrei, Kolibri Film, der har redigeret filmen.

Et historisk dokument

- Filmen er på en måde et historisk dokument, idet den både fortæller hvordan Odder Kommune blev til for 50 år siden, og hvad der skete, da kommunen i 2004 besluttede at fortsætte som selvstændig, siger filmens tilrettelægger Roald Kramer.
Filmen er i høj grad bygget op omkring interviews med en række af de personer, der spillede en vigtig rolle i forbindelse med de to kommunalreformer i 1970 og 2004-06.

Ikke nogen særlig debat

- Af naturlige grunde er det ikke længere muligt at opdrive byrådsmedlemmer helt tilbage fra 1970, så her har vi måttet læne os op af bl.a. de kilder, der findes på Lokalhistorisk Arkiv. Men vi har også talt med personer, der på den ene eller anden måde var tæt på det politiske miljø, fortæller Roald Kramer.
Journalist Ivar Rønsholdt, der var lokalredaktør på Aarhuus Stiftstidende, da reformen blev gennemført, fortæller bl.a., at det helt fra starten lå i luften, at sognene i det tidligere Hads Herred ville blive til den nye Odder Storkommune. Han fortæller også, at der ikke var nogen særlig offentlig debat.

I filmen beretter to tidligere byrådsmedlemmer, Bente Grønlund og Gerda Pedersen, der begge kom i byrådet i 1978 (Gerda Pedersen var desuden borgmester 1990-1993), hvordan de oplevede at komme ind i et byråd, der var domineret af ældre herrer, der fortsat kæmpede for deres egne sogne. Tidligere teknisk direktør Alex Gai fortæller også hvordan lokalpatriotismen prægede arbejdet i en del år efter sammenlægningen.

Livlig debat førte til folkeafstemning

Hvor debatten var næsten fraværende forud for reformen i 1970, var det helt anderledes med reformen i 2004-06, hvor der, som de fleste kan huske, var en meget livlig debat, bl.a. på kommunens hjemmeside, Oddernettet.
Daværende borgmester Elvin J. Hansen mente, at Odder Kommune skulle fortsætte alene, eventuelt sammen med nogle af de mindre nabokommuner. Lidt usædvanligt måtte borgmesteren konstatere, at hans kommunaldirektør Jesper Hjort mente, at man burde kigge mod Skanderborg. Men den dør viste sig hurtigt at lukke for Odder, fastslår Hans Jørgensen, der som lokalredaktør på Horsens Folkeblad fulgte strukturdebatten tæt.

Forskere fra Københavns Universitet konkluderede, at debatten på kommunens hjemmeside var afgørende for beslutningen om at lave en folkeafstemning – en afstemning, hvor to tredjedele af borgerne pegede på selvstændighed.

Er vi her om 25 år?

Filmen munder ud i spørgsmålet, om Odder Kommune også eksisterer om 25 år. Det spørgsmål svarer bl.a. den nuværende borgmester Uffe Jensen på.
Filmen indeholder også små interview med borgere fra Odder og omegn, der fortæller lidt om deres syn på kommunen. Endelig giver filmen et blik på Odder udefra, idet kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, vurderer Odders situation i et landspolitisk perspektiv.

Interessant bidrag

- Vi er glade for, at vi med denne film kan give et interessant bidrag til Odder Kommunes historie. Vi håber, at rigtig mange mennesker vil se den på nettet og senere – når museet om forhåbentlig kort tid genåbner – på museets fine udstilling om jubilæet, siger Henrik Sørensen, formand for Odder Museums- og Arkivforening.
Henrik Sørensen tilføjer, at han gerne ser, at filmen bruges i undervisningen i de ældste skoleklasser.
- Man får viden om, hvorfor det sted, hvor vi bor, ser ud som det gør, og man får indsigt i, hvordan det lokale demokrati fungerer, siger han.

Se filmen her:

Klik på billedet for at se videoen. Linket går til Youtube
Klik på billedet for at se videoen. Linket går til Youtube