Køreplaner i høring

Midttrafik laver nye køreplaner hvert år, hvor planlægningen starter i juli måned. I perioden frem til ca. december måned udarbejder Midttrafik udkast til nye køreplaner, og det sker på baggrund af ønsker fra bestillerne af kollektiv trafik (kommunerne og Region Midtjylland), tilbagemeldinger fra kunder, chauffører og busselskaber samt Midttrafiks egne erfaringer med de nuværende køreplaner.

Resultatet af planlægningsarbejdet sendes i høring fra 8. januar – 21. januar 2018.

Se køreplanerne i høring på Midttrafik.dkDu kan under den enkelte rute finde en beskrivelse af ændringer og en høringskøreplan. Her kan du afgive dit høringssvar i formularen.  

Hvad bliver sendt i høring
Høringen handler om større ændringer i køreplaner fx nedlæggelse af ruter eller omlægning af ruter. Høringen giver dig mulighed for at se og kommentere de nye køreplaner, så du kan se, om ændringerne får konsekvenser for dine daglige rejser. 

Hvad bruges høringssvar til 
Dine input bruges til to formål.  De indgår i kommunernes og regionens politiske behandling af forslag til køreplaner. Herudover bruger Midttrafik input til at rette uhensigtsmæssigheder fx mistede muligheder for at skifte til en anden bus eller tog eller for sen ankomst til en skoles ringetid. Midttrafik inddrager alle kommentarer til ændringsforslagene, der kommer ind i høringsperioden, i udformningen af de endelige køreplaner. 

Hvis der er større ændringer på en rute, vil det være muligt at se forslaget her på midttrafik.dk og kommentere på ændringen. Sker der ikke større ændringer, vil den nuværende køreplan fortsætte, og ruten er ikke i høring. Der kan dog komme mindre ændringer af køretider, selvom ruten ikke er i høring.

Når høringsperioden er afsluttet vil alle indkomne høringssvar indgå i høringsbehandlingen og være en del af den politikske beslutning, der angiver de endelige køreplaner. 

Sådan gør du:

  •  midttrafik.dk finder du fra 8. januar 2018 en henvisning til de køreplaner, som er i høring
  • Er din køreplan i høring, vil der være forslag til den nye køreplan og en beskrivelse af ændringer på ruten
  • Læs alle detaljer, udfyld høringsformularen og send dine kommentarer senest 21. januar 2018

Alle kan kommentere på forslagene til de nye køreplaner, som træder i kraft i sommeren 2018. 

De endelige køreplaner kan ses på midttrafik.dk og Rejseplanen i løbet af maj 2018.

Af større ændringer i Midttrafiks sydlige område kan nævnes:

Lokalruter i Odder:
På lokalruterne i Odder (rute 1002 til 1008) laves der ændringer i forhold til skolernes ringetider og de skoledistrikter, der blev indført sidste år. Ændringerne er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra skolerne i Odder Kommune, Odder Kommune samt ønsker som Midttrafik har modtaget i løbet af 2017. Fx vil rute 1004 betjene Odder St. om eftermiddagen, så der bliver bedre forbindelse mellem Odder C og oplandet omkring Saksild.