Kampagne sætter fokus på alkohol 

Når far eller mor drikker, er det ikke bare de voksne, der har et alkoholproblem – det er også børnene. 

Sundhedsstyrelsen anslår, at 122.000 børn og unge under 18 år vokser op i et hjem, hvor far eller mor – eller begge – drikker for meget. Mens det tidligere kun var den drikkende, der kunne få gratis, anonym og skræddersyet alkoholbehandling, så er der i dag mulighed for støtte og samtaleterapi til børn - også selv om mor eller far endnu ikke har erkendt deres alkoholproblem. Desuden er der via satspuljemidler startet en række nye, gratis tilbud om terapi til børn og unge i alkoholfamilier.

Landsdækkende kampagne
Alkohol & Samfund og TrygFonden iværksætter derfor pr. 11. januar og frem til marts 2018 den første landsdækkende oplysningskampagne der – ud over at opfordre borgere med alkoholproblemer til at opsøge kommunernes behandlingstilbud - gør opmærksom på de gratis muligheder for terapi til børn og unge i alkoholfamilier. På kampagnens hjemmeside, www.hope.dk får lærere, frontpersonale og andre fagpersoner desuden konkrete råd til at tage den vigtige samtale med et barn – og barnets forældre – hvis der er mistanke om alkoholproblemer i familien.

BRUS er et lokalt tiltag i Odder
Stof- og Alkoholbehandlingen i Odder Kommune deltager i kampagnen. Et af Odder Kommunes lokale behandlingstilbud til børn og unge i familier med rusmiddelproblemer er BRUS. 

Projekt-BRUS koncentrer sig netop om disse børn og de rusmiddelproblematikker, de vokser op i. Det estimeres at ca.525 børn i Odder kommune, vokser op i familier med rusmiddelforstyrrelser. BRUS i Odder har på nuværende tidspunkt haft 33 vellykkede forløb igennem og har ingen venteliste.

Et gratis tilbud til unge
Projekt BRUS er et gratis samtaletilbud til børn og unge i alderen 0 -25 år, som lever i familier, hvor rusmidler styrer og forstyrrer. Det er muligt at modtage samtaler alene, sammen med sin familie eller i en gruppe med jævnaldrende. Et forløb i BRUS starter altid med en eller flere forsamtaler. Herefter besluttes det i fællesskab, hvilken type forløb, der vil være bedst egnet.

Det er ikke en forudsætning for at modtage samtaler i Projekt BRUS, at den forælder, som har et rusmiddelproblem, erkender problemet og går i behandling. Det er tilstrækkeligt, at barnet/den unge oplever, at alkohol og/eller stof er et problem i familien.

Inddrager voksne
Det er muligt at henvende sig anonymt, og synes man, at det er for svært at rette henvendelse, kan man forsøge at chatte med Odder Kommune via http://www.cyberhus.dk/brus torsdage kl. 18 - 21. Her er det også muligt at læse blogindlæg fra andre børn og unge, som har lignende erfaringer.

Projekt BRUS er et satspuljemiddelprojekt under Socialstyrelsen, og tilbuddet er at finde i 11 midt- og vestjyske kommuner. Det er muligt at læse mere på projektets hjemmeside: http://www.projektbrus.dk