Hænder der samles i luften

Kender du en ildsjæl?

14. november 2018

Odder Kommune fejrer frivilligheden med en fest med priser og et stort show fredag den 11. januar 2019. Vi hylder hverdagens helte og de særlige præstationer. Hvis du kender en ildsjæl eller et talent, som fortjener en tak, så send os dit forslag hurtigst muligt.

Læs mere om priserne og om, hvordan du kan indstille en kandidat til følgende priser:

Odder Kommunes Kulturpris gives til enkeltpersoner, institutioner, grupper eller foreninger, der er aktive udøvere eller som arbejder med projekter inden for den skabende/udøvende/formidlende kunst, og som har skabt opmærksomhed om kulturområdet i Odder Kommune.

Odder Kommunes Folkeoplysende Frivillighedspris gives til en person, der har udført et stort, ubetalt arbejde i Odder Kommunes idrætsforeninger, spejderorganisationer eller andre foreninger, der får tilskud efter Folkeoplysningsloven.

Odder Kommunes Talentpris tildeles til en udøver indenfor kultur eller idræt, som har udmærket sig på ekstraordinær og bemærkelsesværdig vis.

Odder Kommunes Handicappris gives til den frivillige indsats. Hermed menes både den organiserede frivillighed på handicapområdet, samt den aktive medborger, der gør en særlig indsats for mennesker med handicap.

Odder Kommunes sociale frivillighedspris gives til enkeltpersoner, grupper eller organisationer, der har gjort en særlig frivillig indsats inden for det sociale område.

Odder Kommunes Idrætspriser gives til både hold og individuelle udøvere, som har opnået resultater inden for perioden 1. juni 2017 -31. oktober 2018.